Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Konference NAUTIS 2022

8. ročník konference AUTISMUS V PRAXI

8. ročník konference AUTISMUS V PRAXI proběhne v termínu 20. - 21. října 2022 v prostorách Školicího centra OKsystem

Na Pankráci 125
140 00 Praha 4

V pořadí již osmá konference pořádaná Národním ústavem pro autismus, z.ú., která se věnuje tématům související s problematikou poruch autistického spektra proběhne 20. - 21. října 2022 v prezenční formě.

Registrace na prezenční akci

 

V tomto roce se nebude jednat pouze o konferenci kazuistickou, do programu jsou zařazeny odborné příspěvky z České republiky i ze zahraničí. Cílem konference je nabídnout ověřené postupy, které se odborníkům či rodičům osvědčily v náročné péči o lidi s autismem, a které tak mohou být inspirací pro jiné.

Program konference

 

Těšíme se na osobní setkání v Praze!

 

 

Nevyhovuje Vám termín prezenční konference z pracovních či osobních důvodů, ale rád/a byste se podíval/a na záznam z odborného programu? Máme pro Vás řešení - objednejte si záznam z dvoudenní celodenní akce již nyní a termín zhlédnutí záznamu nám jen upřesníte před/po akci. Záznam bude k dispozici po skončení akce a předprodej záznamu probíhá pouze do začátku akce!

Bližší informace o videozáznamu

 

A malou ochutnávku odborného programu představujeme již nyní...

"Diagnostický turismus u PAS. Jak se odlišuje praxe v České republice od klinických doporučovaných postupů?", přednáška na toto téma zazní z úst PhDr. Kateřiny Thorové, Ph.D.

Mnohé děti a dospívající s autismem bývají v ČR diagnostikováni pozdě, i přestože rodiče nebo pediatři mají podezření na autismus a studie poukazují na potřebnost včasné diagnózy. Cesta dospělých k správné diagnóze je ještě obtížnější. Generace nově nastupujících klinických psychologů jsou vzdělávány v tom, že autismus je módní diagnóza. V přednášce se seznámíme s nejčastějšími omyly týkajícími se diagnózy, které se uplatňují v klinické praxi či jsou vyučovány na specializačních atestačních seminářích a jsou v rozporu s klinickými doporučovanými postupy či aktuálními poznatky.

Mgr. Dita Chapman, BCBA

Poruchy příjmu potravy jsou čím dál častějším problémem u děti obecně, o to více u dětí s PAS a dalšími neurovývojovými poruchami. Jedná se o poměrně širokou problematiku obtíží - od dětí vybíravých v jídle, přes děti, které jí jen určité druhy potravin, až po děti, které odmítají veškeré potraviny a nápoje a jsou závislé na výživové sondě (PEG). V této přednášce vám bude vysvětleno, jak jsou poruchy příjmů potravy klasifikovány a jejich časté původy. Dále vám budou objasněny behaviorální intervence, které se běžně využívají v praxi a jsou podloženy mnohaletým výzkumem. Přednáška bude ukončena ukázkou z praxe.

O čem bude přednáška "Jde to i bez NAUTIS aneb když nechcete čekat v pořadníku"? Přednášku připravuje Jana Mazánková společně s Tadeášem Trusinou.

Když jsme na jaře volali klientovi, že se nám uvolnila kapacita a že může nastoupit do Chráněného bydlení, byli jsme příjemně překvapeni, že si již ve spolupráci s rodinou zařídil bydlení po vlastní ose. Příběh je to tak inspirativní, že jsme se rozhodli jej zařadit na konferenci jako pozitivní praktický příklad pro ostatní klienty, rodiče i sociální služby. Kazuistiku bude prezentovat maminka klienta. Na závěr příspěvku bude krátce představena služba Chráněné bydlení Nautis a předestřeme možnosti osamostatňování mladých dospělých s PAS.

Intenzivní terapií k snížení projevů autismu. To je název jedné z přednášek na konferenci Autismus v praxi. Téma si pro Vás připravuje zakladatelka centra ESDM a terapeutka MUDr. Zuzana Koch.

V úvodu přednášky bude představena metoda rané intervence Early Start Denver Model (ESDM). Early Start Denver Model je na důkazech založený terapeuticko-intervenční program pro děti od 12 měsíců do 5 let, u kterých bylo zjištěno riziko poruchy autistického spektra nebo které již mají stanovenou diagnózu PAS. Dále se přednáška bude věnovat kazuistice 39 měsíčního chlapce s PAS, který docházel na 4 měsíční terapeutický program do centra ESDM. V rámci kazuistiky budou porovnávány dovednosti chlapce před vstupem do terapeutického programu a úroveň jeho dovedností po ukončení terapie. Během 4 měsíční terapeutické práce s chlapcem došlo ke zlepšení ve všech vývojových oblastech. Nejvýraznější posun byl zaznamenán v oblasti expresivní komunikace, sociálních dovedností, imitace a hry. Kazuistika bude doplněna o krátká videa z terapeutických hodin.

Mgr. Veronika Charvátová a hosté –  Sebeobhájství optikou jednotlivců

Přednáška vedená Mgr. Veronikou Charvátovou vám představí aktivity AutismPortu a zaměří se na téma samotné selfadvokacie, přiblíží její historické prostředí, tři hlavní reakce a přístupy k autismu a jak se odráží na formování sebeobhájských iniciativ. Přiblíží také, jaké podoby má organizované či veřejně viditelné sebeobhájství v ČR. Dozvíte se i jak web AutismPort informuje o tomto tématu a kdo zde může sdílet své příspěvky.

Hlavní část bude věnována konkrétním příběhům osob na spektru. Vystoupí například Eliška Kopicová, která bude mluvit o svých zkušenostech a myšlenkách o (ne)diagnostice PAS v ČR, mimo jiné i o zkušenostech s lékaři, kteří neznají základní informace o autismu a nerozumí problematice. V příspěvku zazní i témata jako je důležitost diagnózy, přístupu terapeutů k autismu, a jak neznalost této diagnózy může vést k mylným přístupům ke klientovi a v neposlední řadě práva lidí s autismem (vlastnění řidičského průkazu). Zazní také příspěvek autorky píšící pod pseudonymem Libuše. Příspěvek se jmenuje Cesta za snem a bude se  věnovat  mezilidskému neporozumění, problémům, šikaně i útokům na intelekt, kterým po přestupu do zvláštní školy musela autorka čelit. Přestože byla okolím kdysi chápána jako „beznadějný případ“ rozhodla se, že jím nezůstane a půjde si za svými sny – za svými koníčky i za vysněnou prací, ve které může pomáhat lidem.  

 

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace