Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Kurz v regionu

Tentokrát se uvidíme v Jihočeském kraji!

Neverbální komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků

s narušenou komunikační schopnostíse zaměřením na využití principů metody VOKS

Získejte základní informace o možnostech využití různých typů alternativních a augmentativních forem komunikace u žáků s narušenou komunikační schopností na dvoudenním kurzu v Táboře!

Termín: 30. - 31. května 2022

Místo konání: Hotel Palcát, 9. května 390 02 Tábor

Cílovou skupinou jsou speciální pedagogové, učitelé základních škol speciálních, vychovatelé, učitelé mateřských škol speciálních, učitelé mateřských škol integrujících žáka s PAS nebo s těžkou poruchou komunikace v kombinaci s mentálním postižením a další pedagogičtí pracovníci, kteří při rozvoji komunikačních dovedností žáků využívají metodu VOKS.

Kurz je akreditovaný MŠMT ČR!

Bližší informace a registrace

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace