Vzdělávácí kurzy NAUTIS

ON-LINE kurzy

Nabídku průběžně aktualizujeme.

Co dělat, když mě dítě nevnímá?

Termín: 26. listopadu 2020

Mnoho rodičů uvádí, že ztratilo mateřskou sebedůvěru při snaze o navázání kontaktu se svým malým dítětem s autismem. Někteří rodiče a pedagogové uvádí, že jejich děti nestojí o společný kontakt, nemají zájem o nabízené hračky, ani o společnou hru s nimi. Příčina však tkví v autismu a v jeho odlišném vnímání a myšlení, ne v rodičích samotných.

Bližší informace

 

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

Termín: 30. listopadu 2020

Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní psychický stav pečující osoby...

Bližší informace

 

Když nám neustále nadává

Termín: 1. prosince 2020

Verbální agrese je ke zvládnutí složitější než fyzická agrese. Fyzická agrese nás totiž zraňuje na metr a blíže k našemu tělu a obvykle se dá plně eliminovat skrze bezpečné úchopy. Na rozdíl od toho verbální agrese nás dokáže zranit i na vzdálenost třiceti metrů a je prakticky „nevypnutelná“.

Bližší informace

 

Když nechce spolupracovat

Termín: 2. prosince 2020

Jedna z nejtěžších situací kolem dětí s autismem je jejich snaha o zapojení do činností, o které nejeví prakticky zájem. Probrány budou možné motivační systémy a ukážeme si, jak se velmi jednoduše z podpůrných motivačních systémů mohou stát systémy sankční, které škodí.

Bližší informace

 

Když dospěje

Termín: 10. prosince 2020

Dospělost dětí s autismem je pro spoustu rodičů černou dírou, světem plným úzkosti a černých scénářů.

Bližší informace

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace