Vzdělávácí kurzy NAUTIS

ON-LINE kurzy

Přehled vypsaných školeních v tomto pololetí

 

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi a autismem

Datum: 7. prosince 2022

Online kurz je vhodný pro pečující osoby, asistenty, pedagogy a terapeuty, kteří se chtějí v krátkém čase, základním způsobem zorientovat, připravit nebo získat novou inspiraci pro to, jak pracovat s lidmi s autismem.

Bližší informace

Dítě s PAS a dosažení zletilosti - právní část

Datum: 8. prosince 2022

Online kurz zaměřený na informace k právním úkonům a nabytí zletilosti versus způsobilost k právnímu jednání.

Bližší informace

 

Prevence a řešení konfliktních situací

Datum: 26. ledna 2022

Konflikty jsou běžnou součástí života. Ať už se pere něco ve vás nebo je to vnější boj. Zásadní otázky jsou, jak jich zažívat co nejméně a zvládat co nejlépe. Cílem kurzu je dát vám na tyto otázky odpovědi.

Bližší informace

 

Příprava předškoláka na vstup do školy

Datum: 22. března 2023

Online kurz napoví asistentům, učitelů nebo rodičům, jak na přípravu pomůcek pro předškoláky s PAS. Nabídneme Vám praktické i teoretické poznatky a ukázky z rozvoje grafomotorických dovedností. Nastíníme Vám, jak připravit předškoláka na test školní zralosti (jak v domácím prostředí, tak v MŠ).

Bližší informace

 

Umění zdravého sebeprosazení

Datum: 30. března 2023

Vaše komunikace je vaše vizitka. Komunikovat zdravě sebevědomě se hodí v každé situaci, doma i v práci. Stačí si připomenout pár asertivních zásad. Nebát se a umět se postavit sám za sebe a svůj názor vás posílí zevnitř a krásně se projeví navenek

Bližší informace

 

 

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace