Vzdělávácí kurzy NAUTIS

ON-LINE kurzy

Nabídku průběžně aktualizujeme.

 

Když dospěje

Termín: 9. března 2021

Online kurz se věnuje základním chybám, kterým je dobré se vyvarovat při odlučování dítěte s autismem v období puberty a krizovým momentům při odchodu dospělého dítěte s autismem od rodičů v pokročilém věku.

Bližší informace

 

Příprava předškoláka na vstup do školy

Termín: 16. března 2021

Účastníci tříhodinového semináře získají praktické informace, jak na přípravu pomůcek, které podporují rozvoj grafomotorických dovedností u předškolních dětí s PAS. Součástí přednášky bude také téma přípravy předškoláka na test školní zralosti.

Bližší informace

 

Práce s impulzivním chováním a ADHD

Termín: 17. března 2021

Online kurz se věnuje prevenci a efektivnímu řešení problémového, či jinak zatěžujícího chování, jež se pojí primárně s diagnózou ADHD.

Bližší informace

 

Jak zvládat mimořádné období a krizové situace

Termín: 18. března 2021

Online kurz je určen pro širokou veřejnost, vhodný je pro jedince, kteří chtějí nebo potřebují být připraveni zvládat mimořádná období a krizové situace.

Bližší informace

 

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

Termín: 22. března 2021

Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

Bližší informace

 

Úzkosti a rituály u lidí s PAS

Termín: 24. března 2021

Účastníci online kurzu se zorientují v základní problematice nejčastějších přidružených psychických poruch a kognitivních omylů u jedinců s PAS.

Bližší informace

 

Jak na to, aby s námi dítě, žák, klient spolupracoval - nastavení podmínek pro budování vztahu, prevenci rizik a rozvoj potenciálu

Termín: 29. března 2021

Hlavní část kurzu je věnovaná nastavením podmínek pro spolupráci, které umožňují budování dobrého vztahu, zajišťující optimální míru prevence rizik a současně rozvíjí potenciál dítěte/klienta.

Bližší informace

 

Umění zdravého sebeprosazení

Termín: 31. března 2021

Vaše komunikace je vaše vizitka. Komunikovat zdravě sebevědomě se hodí v každé situaci, doma i v práci. Stačí si připomenout pár asertivních zásad. Nebát se a umět se postavit sám za sebe a svůj názor vás posílí zevnitř a krásně se projeví navenek.

Bližší informace

 

Sociálně právní aspekty u příspěvku na péči a průkazu OZP

Termín: 20. dubna 2021

Online kurz zaměřený na informace k příspěvku na péči a průkazu OZP.

Bližší informace

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace