Vzdělávácí kurzy NAUTIS

ON-LINE kurzy

Přehled vypsaných školeních v tomto pololetí

Prevence a řešení konfliktních situací

Datum: 11. srpna 2022 

Konflikty jsou běžnou součástí života. Ať už se pere něco ve vás nebo je to vnější boj. Zásadní otázky jsou, jak jich zažívat co nejméně a zvládat co nejlépe. Cílem online kurzu je dát vám na tyto otázky odpovědi. 

Bližší informace

 

Základní seznámení s rodičovskými právy s ohledem na poskytování soc. služeb, poskytování a čerpání příspěvku na péči

Datum: 8. září 2022

Online kurz zaměřený na informace k rodičovským právům s ohledem na poskytování soc. služeb, poskytování a čerpání příspěvku na péči.

Bližší informace

 

Současná praxe soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a seznámení s problematikou náhradního výživného

Datum: 4. října 2022

Online kurz zaměřený na informace k praxi soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a k problematice náhradního výživného.

Bližší informace

 

Umění zdravého sebeprosazení

Datum: 26. října 2022

Online kurz pro odbornou i laickou veřejnost, určený každému, kdo chce lépe umět prosazovat své názory či požadavky.

Bližší informace

 

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi a autismem

Datum: 2. listopadu 2022

Online kurz je vhodný pro pečující osoby, asistenty, pedagogy a terapeuty, kteří se chtějí v krátkém čase, základním způsobem zorientovat, připravit nebo získat novou inspiraci pro to, jak pracovat s lidmi s autismem.

Bližší informace

 

Příprava předškoláka na vstup do školy a výroba pomůcek

Datum: 22. listopadu 2022

Online kurz napoví asistentům, učitelů nebo rodičům, jak na přípravu pomůcek pro předškoláky s PAS. Nabídne praktické i teoretické poznatky a ukázky z rozvoje grafomotorických dovedností. 

Bližší informace

 

Dítě s PAS a dosažení zletilosti - právní část

Datum: 8. prosince 2022

Online kurz zaměřený na informace k právním úkonům a nabytí zletilosti versus způsobilost k právnímu jednání.

Bližší informace

 

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace