Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Vzdělávací kurzy

Nabízíme širokou škálu kurzů určených pro pedagogy, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, psychology, pracovníky v sociálních službách, logopedy a mnoho dalších.

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní ...
Počet volných míst: 16

zobrazit
17.02
2023
do: 17.02

Profese asistenta pedagoga u žáků s PAS

Cílem kurzu je aplikovat získané znalosti a dovednosti o naplňování kompetencí asistentů pedagoga při práci se žáky s PAS.
Počet volných míst: 8

zobrazit

ON-LINE: Příprava předškoláka na vstup do školy

Účastníci tříhodinového semináře získají praktické informace, jak na přípravu pomůcek, které podporují rozvoj grafomotorických dovedností u předškolních dětí s PAS. Součástí ...
Počet volných míst: 19

zobrazit

ON-LINE KURZ: Současná praxe soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a seznámení s problematikou náhradního výživného

Online kurz zaměřený na informace k praxi soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a k problematice náhradního výživného.
Počet volných míst: 30

zobrazit
27.02
2023
do: 28.02

Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole

Dvoudenní seminář pro pedagogy mateřských škol. Obsahem jsou základní informace o vhodném přístupu k dítěti s PAS, účastníci se seznámí s možnostmi využití principů ...

zobrazit

Emoční, fyzická a sociální rovina dospívání lidí s PAS – z pohledu terapeuta

Kurz je sestaven z několika bloků, které mapují dospívání, sebereflexi účastníků, potřeby jedince v rámci intimity a sexuality, podporu ze strany rodičů, osvětu a inspiraci.
Počet volných míst: 16

zobrazit
09.03
2023
do: 10.03

Autismus a patologická vyhýbavost pokynům

Syndrom patologické vyhýbavosti pokynům je subtyp poruchy autistického spektra, který se vyznačuje na jedné straně určitou mírou autistického chování, vysokou mírou úzkosti a ...

zobrazit

Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy

Cílem tohoto jednodenního semináře je poskytnout informace o potížích žáka s PAS se začleněním do kolektivu ve třídě, objasnit deficity v oblasti sociálního chování i odlišnosti ...
Počet volných míst: 11

zobrazit

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné základní a střední škole

Účastníci kurzu budou připraveni na skutečnost, že odlišné chování žáka s PAS může ovlivňovat klima třídy, dozvědí se, jakým způsobem s třídním kolektivem pracovat a jak ...
Počet volných míst: 14

zobrazit
20.03
2023
do: 21.03

Volný čas a rozvoj hry u dítěte s PAS

Dvoudenní seminář je zaměřen na volný čas a rozvoj hry u dětí s poruchami autistického spektra jako prostředek pro rozvoj komunikace a sociálních vztahů.
Počet volných míst: 15

zobrazit

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace