Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Vzdělávací kurzy

Nabízíme širokou škálu kurzů určené pro pedagogy, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, psychology, pracovníky v sociálních službách, logopedy a mnoho dalších.

Umění zdravého sebeprosazení

Vaše komunikace je vaše vizitka. Komunikovat zdravě sebevědomě se hodí v každé situaci, doma i v práci. Stačí si připomenout pár asertivních zásad. Nebát se a umět se postavit sám ...
Počet volných míst: 14

zobrazit
10.09
2020
do: 11.09

Rozvoj sociálních dovedností u dětí s poruchami autistického spektra (středně a nízko funkčních)

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se seznámí s deficity v oblasti sociálního chování u dětí s PAS. Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část.
Počet volných míst: 14

zobrazit

Jak rozeznat autismus - Modul 0: Autismus od narození do tří let

Účastníci semináře se naučí rozpoznávat a rozumět raným symptomům autismu tím, že budou na videoukázkách srovnávat běžné a atypické sociální chování od 15 měsíců do 3 let ...
Počet volných míst: 14

zobrazit
17.09
2020
do: 18.09

Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se zorientují v základní symptomatice Aspergerova syndromu. Seznámí se s deficity v oblasti sociálního chování a komunikace u lidí s Aspergerovým ...
Počet volných míst: 14

zobrazit
21.09
2020
do: 22.09

Řeč a problematika komunikace u osob s PAS

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se zorientují v symptomatice poruch autistického spektra. Důraz je kladen na specifika komunikačních deficitů v průřezu celým spektrem (dětský ...

zobrazit

Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s autismem

Abychom mohli pomoci, musíme nejprve porozumět.
Počet volných míst: 17

zobrazit
29.09
2020
do: 30.09

Jak rozeznat autismus - Modul 1: Předškoláci a osoby s poruchami intelektu

Autismus je porucha velmi dobře popsaná, ale špatně chápaná. Porucha sociálního instinktu a následné důsledky z ní vyplývající jsou bagatelizovány, autismus je označován za módní ...
Počet volných míst: 16

zobrazit

Využití motivace při vzdělávání

Jednodenní kurz je určen pro pedagogické pracovníky i rodiče a jeho cílem je aplikovat získané znalosti o tvorbě motivačních pobídek do vzdělávacího procesu.
Počet volných míst: 18

zobrazit

Přístup k lidem s mentálním postižením (bez/a s autismem), metody práce

Účastníci tohoto jednodenního kurzu si osvojí základní znalosti týkající se různých forem mentálního handicapu s návazností na potřebný přístup k nim.
Počet volných míst: 18

zobrazit

Prevence a řešení konfliktních situací

Konflikty jsou běžnou součástí života. Ať už se pere něco ve vás nebo je to vnější boj. Zásadní otázkami jsou, jak jich zažívat co nejméně a zvládat co nejlépe. Cílem kurzu je ...
Počet volných míst: 15

zobrazit

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace