Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Vzdělávací kurzy

Nabízíme širokou škálu kurzů určené pro pedagogy, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, psychology, pracovníky v sociálních službách, logopedy a mnoho dalších.

ON-LINE KURZ: „Co z něj jednou bude?“

Možnosti pracovního uplatnění, začlenění do společnosti a osamostatnění u lidí s autismem.
Počet volných míst: 10

zobrazit
23.04
2020
do: 24.04

Řeč a problematika komunikace u osob s PAS

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se zorientují v symptomatice poruch autistického spektra. Důraz je kladen na specifika komunikačních deficitů v průřezu celým spektrem (dětský ...

zobrazit

ON-LINE KURZ: Práce s impulzivním chováním a ADHD

Tento on-line kurz se věnuje prevenci a efektivnímu řešení problémového, či jinak zatěžujícího chování, jež se pojí primárně s diagnózou ADHD.
Počet volných míst: 24

zobrazit

Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy, ovlivňování klimatu třídy

Cílem tohoto jednodenního semináře je poskytnout informace o potížích žáka s PAS se začleněním do kolektivu ve třídě, objasnit deficity v oblasti sociálního chování i odlišnosti ...
Počet volných míst: 16

zobrazit

ON-LINE KURZ: Mindfulness jako efektivní metoda pro zvládání stresu

Mindfulness se překládá jako "všímavost" nebo "bdělá pozornost". Tento terapeutický přístup je založen na modifikovaných meditačních metodách a dalších ...
Počet volných míst: 9

zobrazit

Jak rozeznat autismus - Modul 3: Dospívající a dospělí

Kurz se zaměřuje na poslední část vývojové trajektorie člověka s autismem, tedy na období dospívání a dospělosti. Zabývá se téměř výhradně lidmi s poruchou autistického spektra ...
Počet volných míst: 20

zobrazit

"Co z něj jednou bude?"

Možnosti pracovního uplatnění, začlenění do společnosti a osamostatnění u lidí s autismem
Počet volných míst: 20

zobrazit
21.05
2020
do: 22.05

Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se zorientují v základní symptomatice Aspergerova syndromu. Seznámí se s deficity v oblasti sociálního chování a komunikace u lidí s Aspergerovým ...
Počet volných míst: 12

zobrazit

Nácvik sebeobslužných a praktických dovedností u dětí s PAS

Cílem tohoto jednodenního semináře je seznámit a vést účastníky ke správnému hodnocení vývojové úrovně žáka a jeho dovedností v oblasti sebeobsluhy a praktických dovedností, ...
Počet volných míst: 18

zobrazit

Alternativní a podpůrné metody komunikace u dětí s poruchami autistického spektra se zaměřením na vizuální komunikační systémy

Účastníci tohoto jednodenního semináře se seznámí s praktickými postupy, jak rozvíjet komunikační dovednosti u dětí, které nemluví, popř. jak podpůrnými metodami pozitivně ...
Počet volných míst: 11

zobrazit