Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Vzdělávací kurzy

Nabízíme širokou škálu kurzů určených pro pedagogy, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, psychology, pracovníky v sociálních službách, logopedy a mnoho dalších.

ON-LINE: Dítě s PAS a dosažení zletilosti - právní část

Online kurz zaměřený na informace k právním úkonům a nabytí zletilosti versus způsobilost k právnímu jednání.

zobrazit

Alternativní a podpůrné metody komunikace u dětí s poruchami autistického spektra se zaměřením na vizuální komunikační systémy

Účastníci tohoto jednodenního semináře se seznámí s praktickými postupy, jak rozvíjet komunikační dovednosti u dětí, které nemluví, popř. jak podpůrnými metodami pozitivně ...

zobrazit

ON-LINE: Umění zdravého sebeprosazení

Vaše komunikace je vaše vizitka. Komunikovat zdravě sebevědomě se hodí v každé situaci, doma i v práci. Stačí si připomenout pár asertivních zásad. Nebát se a umět se postavit sám ...
Počet volných míst: 23

zobrazit

Základy sebeochrany při individuální práci s klientem

Tento jednodenní kurz je koncipován ryze prakticky. Během kurzu pracují účastníci ve skupinách, osvojí si základy fyzických úchopů, které poté mohou využít při zvládání chování ...
Počet volných míst: 4

zobrazit
13.04
2023
do: 14.04

Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním postižením

Tento dvoudenní kurz je koncipován teoreticko-prakticky. Frekventanti během něj pracují ve skupinách.
Počet volných míst: 13

zobrazit
17.04
2023
do: 18.04

Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se zorientují v základní symptomatice Aspergerova syndromu. Seznámí se s deficity v oblasti sociálního chování a komunikace u lidí s Aspergerovým ...
Počet volných míst: -1

zobrazit

Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s autismem.

Abychom mohli pomoci, musíme nejprve porozumět.

zobrazit

ON-LINE KURZ: Současná praxe soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a seznámení s problematikou náhradního výživného

Online kurz zaměřený na informace k praxi soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a k problematice náhradního výživného.
Počet volných míst: 28

zobrazit

Psychohygienická a poradenská podpora osob pečujících o děti s Aspergerovým syndromem

Děti s Aspergerovým syndromem potřebují především silné, odolné, vyrovnané a trpělivé rodiče. V rámci kurzu jsou prezentovány zkušenosti, které vyplývají z několikaleté ...
Počet volných míst: 14

zobrazit

Práce s impulzivním chováním a ADHD

Tento jednodenní kurz se věnuje prevenci a efektivnímu řešení problémového, či jinak zatěžujícího chování, jež se pojí primárně s diagnózou ADHD.
Počet volných míst: 4

zobrazit

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace