Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Vzdělávací kurzy

Nabízíme širokou škálu kurzů určených pro pedagogy, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, psychology, pracovníky v sociálních službách, logopedy a mnoho dalších.

ON-LINE: Výjimka ze zákona pro osoby s PAS. Průkaz osoby s PAS a jak jej získat.

Obecně zaměřený online kurz, ve kterém zjistíte, jaké jsou právní možnosti užívání výjimek z opatření spojených s mimořádným stavem pro osoby s PAS a jaké možnosti nabízí ...

zobrazit

ON-LINE: Když nám neustále nadává

Verbální agrese je ke zvládnutí složitější než fyzická agrese.
Počet volných míst: 14

zobrazit
11.02
2021
do: 12.02

Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole

Dvoudenní seminář pro pedagogy mateřských škol. Obsahem jsou základní informace o vhodném přístupu k dítěti s PAS, účastníci se seznámí s možnostmi využití principů ...
Počet volných míst: 8

zobrazit

ON-LINE: Jak zvládat mimořádné období a krizové situace

Online kurz je určen pro širokou veřejnost, vhodný je pro jedince, kteří chtějí nebo potřebují být připraveni zvládat mimořádná období a krizové situace.
Počet volných míst: 14

zobrazit

ON-LINE: Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní ...
Počet volných míst: 26

zobrazit

ON-LINE: Když nechce spolupracovat

Jedna z nejtěžších situací kolem dětí s autismem je snaha o jejich zapojení do činností, o které nejeví prakticky zájem.
Počet volných míst: 16

zobrazit

ON-LINE: Výjimky ze zákona pro osoby s PAS. Průkaz osoby s PAS a jak jej získat.

Obecně zaměřený online kurz, ve kterém zjistíte, jaké jsou právní možnosti užívání výjimek z opatření spojených s mimořádným stavem pro osoby s PAS a jaké možnosti nabízí ...
Počet volných míst: 9

zobrazit

ON-LINE: Když mě dítě nevnímá

Jedna z nejtěžších věcí, s nimiž se rodiče, ale i pedagogové malých dětí s PAS musejí vyrovnávat, je nízká reaktivita dítěte.
Počet volných míst: 26

zobrazit

Alternativní a podpůrné metody komunikace u dětí s poruchami autistického spektra se zaměřením na vizuální komunikační systémy

Účastníci tohoto jednodenního semináře se seznámí s praktickými postupy, jak rozvíjet komunikační dovednosti u dětí, které nemluví, popř. jak podpůrnými metodami pozitivně ...
Počet volných míst: 9

zobrazit

Poruchy autistického spektra pojící se s mentálním handicapem, přístup a metody práce

Účastníci jednodenního kurzu se seznámí s jednotlivými diagnostickými kategoriemi, budou probrána specifika chování, typická symptomatika, silné i slabé stránky související s ...
Počet volných míst: 3

zobrazit

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace