Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Vzdělávací pobyty PAS-AKTIV

V období leden 2020 – duben 2021 proběhne 7 pobytů.

V rámci projektu „PAS-AKTIV - rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186“ pořádá Národní ústav pro autismus (NAUTIS) víkendové pobyty s terapeuticko-vzdělávacím programem pro pečující osoby, které žijí (mají trvalé bydliště) na území hlavního města Prahy. Pečujícími osobami nejsou výhradně rodiče, ale i další osoby, které se na péči podílejí (prarodiče, partneři rodičů apod.) a jejich počet v rámci jedné rodiny není omezen.

Ačkoli pobyty jsou cíleny na podporu pečujících osob, účastnit se jich mohou i jejich děti. Pro ně však není určen vzdělávací program s lektory NAUTIS. Program pro děti zajišťují osobní asistenti.

Jak pobyty probíhají

Pobyty se uskuteční v objektu Hotel U Lišky, nám. Svobody 164, Hoštka a začínají vždy v pátek odpoledne a končí v neděli po obědě. Ubytování je tedy zajištěno na dvě noci.

Na místo je třeba se dostavit v pátek mezi 15. a 16. Nedělní program se uskuteční v dopoledních hodinách a končí obědem. Odjet je možné kdykoli v odpoledních hodinách.

Doprava do Hoštky je individuální a zajišťují si ji účastníci sami. Hromadný svoz není NAUTIS organizován.

Vzhledem k tomu, že pobyt v rámci projektu PAS-AKTIV podporuje především pečující osoby, kteří se chtějí vzdělávat, jsou tito účastníci povinni vzdělávací program pobytu absolvovat.

Kapacita jednoho pobytu je 12 – 14 pečujících osob.

Cena pobytu

Projekt PAS-AKTIV hradí ubytování pro pečující osoby, program a péči osobních asistentů.

Účastníci sami hradí stravu, dále pak ubytování a stravu svých dětí, které s nimi na pobyt jedou.

Cena ubytování a stravy:

 • ubytování za každé dítě (do 15let) 100Kč/noc
 • ubytování za každého dospělého, který není účastníkem/pečující osobou 348Kč/noc
 • stravování: plná penze pro dospělého - 250 Kč/ osoba (oběd: polévka a hlavní jídlo, nápoj v podobě vody ve džbánech; večeře: hlavní jídlo a voda ve džbánech)
  • stravování: plná penze pro dítě – 130 Kč/dítě – poloviční porce
  • je možné volit i bezlepkovou či vegetariánskou stravu

Termíny pobytů a program

Celkem se uskuteční 7 pobytů s různým programem, který zajistí vždy dva z lektorů NAUTIS (např. Mgr. Roblová, Mgr. Pravdová, Mgr. Gregorová, Mgr. Bechyňová, Mgr. Semrád, PhDr. Jůn, Mgr. Jůnová, Mgr. Salamonová a další). Pobyty si kladou za cíl podpořit pečující osoby, poskytnout prostor pro sdílení jejich zkušeností a vzdělávání, nejlépe zážitkovou formou.

V tuto chvíli jsou naplánované pobyty v termínech:

 • 13. – 15. 3. 2020
 • 17. – 19. 4. 2020
 • 22. – 24. 5. 2020
 • 16. – 18. 10. 2020

Program pobytu, podmínky

Přihlášky na jednotlivé pobyty budou zveřejňovány postupně. V tuto chvíli je možné přihlásit se na druhý pobyt v termínu 13. – 15. 3. 2020 a je určen pro rodiče dětí a dospívajících s PAS bez poruchy intelektu.

Program pobytu

Na pobytu bude prostor zejména pro sdílení a sebepoznání role rodiče. Zaměříme se na rodičovské kompetence a jejich posílení a prozkoumáme možné obavy o budoucnost dospívajících. Zároveň se budeme věnovat tomu, co jsou pro rodiče náročné situace, jak je zvládají, jak pracují se stresem, odkud čerpají energii a jak si říkají o to, co zrovna oni potřebují. Program bude interaktivní a bude veden zejména diskuzní a nácvikovou formou.

Pátek

 • 16:00 - příjezd, ubytování
 • 17:00-19:00 - organizační úvod, představení programu, seznámení, očekávání
 • 19:00 - večeře

Sobota

 • 9:00-10:30 - období dospívání a dospívající s PAS, s čím se setkáváte u svých dětí vy a s čím se setkáváme u dospívajících v terapeutickém procesu my
 • 10:30-11:00 - pauza
 • 11:00-12:30 - já-rodič, diskuze o vztahu mezi rodičem a dítětem a rodičovských kompetencích
 • 12:30-13:30 - oběd
 • 13:30-16:00 - volný čas (možnost společné procházky)
 • 16:00-17:30 - budoucnost mého dítěte
 • 17:30-17:45 - pauza
 • 17:45-19:00 - zvládání stresu a náročných situací, péče o sebe, nácvik relaxace
 • 19:00 - večeře, neformální posezení (možnost zahrát si bowling)

Neděle

 • 9:00-10:30 - posílení rodičovských kompetencí, autenticita k dětem, nácvik aktivního naslouchání
 • 10:30-11:00 - pauza
 • 11:00-12:30 - reflexe pobytu
 • 12:30 - oběd a odjezd

Přihlášení na pobyt

Přihlášky na jednotlivé pobyty budou zveřejňovány postupně.

V tuto chvíli je možné přihlásit se na druhý z nich, který se uskuteční v termínu 13. – 15. 3. 2020 a je určen pro rodiče dětí a dospívajících s PAS bez poruchy intelektu.

Přihlášku naleznete zde

Cílem projektu PAS-AKTIV je dostatečně podpořit a vzdělat co nejvíce pečujících. Je možné, aby se pečující osoby zúčastnili více pobytů, přičemž za ideální stav považujeme účast na dvou pobytech. Z tohoto důvodu si vymiňujeme právo: při přihlašování na pobyty upřednostnit ty přihlášené, kteří se dosud nezúčastnili žádného (nebo pouze jednoho pobytu) na úkor těch, kteří se zúčastnili dvou a více pobytů. Znamená to, že účast na třech a více pobytech je umožněna pouze tehdy, nebude-li kapacita pobytu naplněna ostatními zájemci.

Platba

Po vyplnění závazné přihlášky bude na uvedenou emailovou adresu zaslána faktura (strava za účastníky, strava a ubytování za případné další osoby). Fakturu je třeba uhradit do data její splatnosti!!

Storno podmínky

V případě zrušení účasti některé z přihlášených osob na pobytu méně než 30 dní před jeho konáním, je účastník povinen uhradit fakturu s kalkulovanými náklady ve výši 100%, za předpokladu, že se za něj nepodaří zajistit jiné účastníky.

V případě zrušení účasti více než 30 dní před konáním pobytu, je účastník povinen uhradit fakturu s kalkulovanými náklady ve výši 50%, za předpokladu, že se za něj nepodaří zajistit jiné účastníky.

Koordinátorkou pobytů je Martina Sáblíková.

V případě dotazů se obracejte na Ing. Renatu Němcovou, Ph.D. na renata.nemcova@nautis.cz, nebo na tel.: 774 723 117.