Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Studium pro asistenty pedagoga podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají, nebo chtějí vykonávat funkci asistenta pedagoga. Cílem kurzu je získat odborné vzdělání pro výkon asistenta pedagoga podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

vloženo před 2 měsíci 2 minuty ke čtení

Vzdělávací  program studia je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga. Základní kompetence dosažené vzděláváním v kurzu budou orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovněprávní profil), orientace v systému a organizaci školy,  ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy.

Osvojíte si schopnost  spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpoře žáků při zvládání  požadavků školy,   schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu  vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických  pojmech. Budete se orientovat   v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení  ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.). Budete umět  reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy, na cílené pozorování zaměřené na potřeby žáka. 

Prohloubíte schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou,  případně a dalšími institucemi, 
schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy, dále   schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením  a také schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce.  

Kurz pořádá Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při NAUTIS.
 

Vloženo Od
Zbrusu nové kurzy

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace