Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Alternativní a podpůrné metody komunikace u dětí s poruchami autistického spektra se zaměřením na vizuální komunikační systémy

Účastníci tohoto jednodenního semináře se seznámí s praktickými postupy, jak rozvíjet komunikační dovednosti u dětí, které nemluví, popř. jak podpůrnými metodami pozitivně ovlivnit stávající verbální schopnosti dítěte.


Cena kurzu:
2 500 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
8 hodin
Datum konání:
30. 03. 2023

Na tento kurz není možné se registrovat!
Již je obsazený

Lektorské zajištění: Bc. Jan Kouřil

Pro koho je kurz určen: pro rodiče a další pečující osoby o děti s nízko funkčním (NFA) nebo středně funkčním autismem (SFA), které nemluví, popř. nedokáží řeč využít ke komunikaci s ostatními lidmi.

Podstatná část kurzu je věnována konkrétnímu postupu nácviku vyjadřovacích dovedností pomocí obrázků či jiných vizuálních symbolů (na bázi výměnných systémů PECS a VOKS). Součástí kurzu jsou videoukázky, příklady z praxe i praktická cvičení. Je věnován dostatečný čas pro dotazy účastníků.

 

Program kurzu:

9:00 – 16:00

  • Komunikační potíže dětí s PAS, vztah alternativní komunikace a řeči.
  • Porozumění dítěte – pravidla pro komunikaci směrem k dítěti, možnosti podpory porozumění.
  • Vyjadřování dítěte – stanovení úrovně vyjadřovacích schopností a výběr vhodné alternativní komunikační metody.
  • Praktický postup nácviku komunikace na bázi metod PECS/VOKS.
  • Sestavení individuálního plánu rozvoje komunikace pro dítě.
  • Dotazy účastníků, praktické příklady.

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace