Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Jak na dávky pro zdravotně postižené, zejména pro osoby s PAS - Příspěvek na péči a příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby s PAS

Cílem semináře je poskytnout i neprávnické veřejnosti přehledné a srozumitelné informace a poznatky z praxe, jak řádně prokázat (a to i opětovně) nárok na příspěvek na péči a příspěvek na zvláštní pomůcku podle právních předpisů České republiky.


Cena kurzu:
2 300 Kč
Počet hodin:
7 hodin
Počet volných míst:
9
Datum konání:
13. 10. 2021

Lektorské zajištění: Mgr. et Mgr. Kamila Benešová Hodková

Pro koho je kurz určen: pečujícím rodičům a dalším blízkým osobám dětí i dospělých s poruchou autistického spektra (PAS), popř. přidruženými diagnózami, kteří uvítají informace, jak se zorientovat v řízení o příspěvku na péči a příspěvku na zvláštní pomůcku, jak správně nároky na tyto příspěvky prokázat a jak správně reagovat na situace, se kterými se v těchto řízeních setkají. Odborníkům (zejména sociálním a poradenským pracovníkům, poskytovatelům sociálních služeb, apod.), kteří chtějí prohloubit své znalosti v této oblasti a seznámit se s praktickými poznatky z řízení, týkajících se především osob s PAS. Veřejnosti, která má o tuto oblast zájem.

Součástí semináře je seznámení se s principy aktuální právní úpravy a fází řízení v těchto oblastech, poskytnutí zjištění lektorky z profesní praxe i vlastního života, jak vhodně reagovat na situace, které se během řízení mohou vyskytnout, a jak se pokud možno vyvarovat případných chyb, které by mohly přiznání nároku zkomplikovat.

Zahrnuty budou i praktické ukázky a vysvětlení obsahu úřední dokumentace, se kterou se účastníci těchto řízení mohou setkat, informace k odvolání proti rozhodnutí o příspěvku na péči a na co se v jeho obsahu zaměřit.

Rozvrh kurzu:

9:00 - 15:00

 • Příspěvek na péči
  • vysvětlení základních podmínek pro přiznání příspěvku dle aktuální právní úpravy
  • typologie posuzovaných životních potřeb
  • praktické rady v souvislosti s diagnózou PAS, zejména, jak prokázat „nezvládání" životních potřeb
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku
  • vysvětlení základních podmínek dle právních předpisů
  • praktické rady v souvislosti s diagnózou PAS
 • Správní řízení o příspěvcích
  • provedení základními fázemi správního řízení (vč. ukázky některých standardních dokumentů)
  • praktické cvičení – vzorové odvolání proti rozhodnutí o příspěvku na péči
 • Odpovědi na dotazy

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentka střediska vzdělávání NAUTIS:

Bc. et Bc. Eliška Henychová

E-mail: eliska.henychova@nautis.cz
Tel.: +420 770 194 865

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace