Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Jak na dávky pro zdravotně postižené, zejména pro osoby s PAS - Průkazy pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na mobilitu pro osoby s PAS

Cílem semináře je poskytnout i neprávnické veřejnosti přehledné a srozumitelné informace a poznatky z praxe, jak řádně prokázat (a to i opětovně) nárok na průkaz OZP (TP, ZTP, ZTP/P) a příspěvek na mobilitu podle právních předpisů České republiky.


Cena kurzu:
2 300 Kč
Počet hodin:
6
Počet volných míst:
12
Datum konání:
17. 06. 2020

Lektorské zajištění: Mgr. et Mgr. Kamila Benešová Hodková

Pro koho je kurz určen: Pečujícím rodičům a dalším blízkým osobám dětí i dospělých s poruchou autistického spektra (PAS) popř. přidruženými diagnózami, kteří uvítají informace, jak se zorientovat v řízení o průkazech pro osoby se zdravotním postižením (průkazy OZP – TP, ZTP, ZTP/P) a řízení o příspěvku na mobilitu, jak správně nároky prokázat a jak správně reagovat na situace, se kterými se v těchto řízeních mohou setkat. Odborníkům (zejména sociálním a poradenským pracovníkům, poskytovatelům sociálních služeb, apod.), kteří chtějí prohloubit své znalosti v této oblasti a seznámit se s praktickými poznatky z řízení, týkajících se především osob s PAS. Veřejnosti, která má o tuto oblast zájem.

Součástí semináře je seznámení se s principy aktuální právní úpravy v těchto oblastech, vč. zjištění lektorky z profesní praxe i vlastního života, jak vhodně reagovat na situace, které se během řízení mohou vyskytnout, a jak se pokud možno vyvarovat případných chyb, které by mohly přiznání nároku zkomplikovat.

Zahrnuty budou i praktické ukázky a vysvětlení obsahu úřední dokumentace, se kterou se účastníci těchto řízení mohou setkat, informace k odvolání proti rozhodnutí v řízení o průkazu OZP a na co se v jeho obsahu zaměřit.

 

Rozvrh kurzu:

9:00 - 15:00

1. Průkazy OZP

  • Vysvětlení základních podmínek dle právních předpisů.
  • Základní povinnosti a výhody držitele průkazu.
  • Praktické rady v souvislosti s diagnózou PAS.
  • Základní přehled dalších právních oblastí, ve kterých má význam přiznání průkazu OZP.

2. Příspěvek na mobilitu

  • Vysvětlení základních podmínek dle právních předpisů.
  • Základní povinnosti příjemce příspěvku.
  • Praktické rady v souvislosti s diagnózou PAS

3. Správním řízením o žádosti o průkaz OZP a příspěvek na mobilitu

  • Provedení základními fázemi správního řízení (vč. ukázky některých standardních dokumentů).
  • Praktické cvičení - vzorové odvolání proti rozhodnutí o žádosti o průkaz OZP.

4. Odpovědi na dotazy

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy Vám ráda zodpoví ředitelka střediska vzdělávání NAUTIS:

Mgr. Michaela Vaculčíková

E-mail: michaela.vaculcikova@nautis.cz
Tel.: +420 770 142 535