Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s autismem.

Abychom mohli pomoci, musíme nejprve porozumět.


Cena kurzu:
1 700 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
8 hodin
Datum konání:
19. 04. 2023

Na tento kurz není možné se registrovat!
Již je obsazený

Lektorské zajištění: Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

Pro koho je kurz určen: pro rodiče a osoby, které mají v péči nebo ve svém blízkém okolí lidi s poruchami autistického spektra bez těžšího mentálního handicapu.

Mezi laickou i odbornou veřejností přetrvává spousta mýtů, které jsou v souvislosti s autismem uváděny. Problematika poruch autistického spektra je stále bagatelizována a nutnost specifického přístupu k lidem s PAS bývá podceňována.
Cílem tohoto jednodenního semináře je snaha pohlédnout na autismus z jiného úhlu. Prostřednictvím zážitkových metod bude účastníkům přiblíženo myšlení  lidí s PAS a nápadnosti v chování těchto lidí. Na základě konkrétních kazuistik, příkladů z praxe a videoukázek jsou demonstrovány obtíže,  se kterými se u lidí s touto diagnozou setkáváme. Pouze s pochopením širokého spektra projevů poruch autistického spektra a jiného způsobu vnímání lidí s PAS máme možnost tyto lidi podpořit. Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část, je určen pro osoby, které pečují o děti s PAS bez těžšího mentálního handicapu.

 

Program kurzu:

9:00 – 16:00

  • Přiblížení autistického chování prostřednictvím interaktivních zážitkových metod.
  • Jak porozumět autismu - moderovaná diskuze nad řešením konkrétní situace.
  • Porozumění autismu jako výzva pro pečující osoby, pozitivní stránky autismu.
  • Konkrétní příklady z praxe, videoukázky.

 

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace