Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s autismem

Pro rodiče a osoby, které mají v péči nebo ve svém blízkém okolí lidi s poruchami autistického spektra bez těžšího mentálního handicapu.


Cena kurzu:
2 500 Kč
Počet hodin:
8 hodin
Počet volných míst:
16
Datum konání:
09. 06. 2020

Lektorské zajištění: Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

Pro koho je kurz určen:
Pro rodiče a osoby, které mají v péči nebo ve svém blízkém okolí lidi s poruchami autistického spektra bez těžšího mentálního handicapu.

Mezi laickou i odbornou veřejností přetrvává spousta mýtů, které jsou v souvislosti s autismem uváděny. Problematika poruch autistického spektra je stále bagatelizována a nutnost specifického přístupu k lidem s PAS bývá podceňována. Abychom mohli pomoci, musíme nejprve porozumět.
Cílem tohoto jednodenního semináře je snaha pohlédnout na autismus z jiného úhlu. Prostřednictvím zážitkových metod bude účastníkům přiblíženo myšlení  lidí s PAS a nápadnosti v chování těchto lidí. Na základě konkrétních kazuistik, příkladů z praxe a videoukázek jsou demonstrovány obtíže,  se kterými se u lidí s touto diagnozou setkáváme. Pouze s pochopením širokého spektra projevů poruch autistického spektra a jiného způsobu vnímání lidí s PAS máme možnost tyto lidi podpořit. Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část, je určen pro osoby, které pečují o děti s PAS bez těžšího mentálního handicapu.

 

Program kurzu:

9:00 – 16:00

  • Přiblížení autistického chování prostřednictvím interaktivních zážitkových metod.
  • Jak porozumět autismu - moderovaná diskuze nad řešením konkrétní situace.
  • Porozumění autismu jako výzva pro pečující osoby, pozitivní stránky autismu.
  • Konkrétní příklady z praxe, videoukázky.

 

Ze zpětných hodnocení

"Velice oceňuji praktickou názornost a zážitky z interaktivních metod. Velice přínosná přednáška pro naše další fungování v rodině. Dostala jsem odpovědi na otázky, které jsem řešila." Marcela Žemličková, rodič

"Užitečné informace, praktické, s vhodnými ukázkami. Živá přednáška, "fajn" přístup." Petra Maternová, ZŠ, PŠ a MŠ, Česká Lípa

"Velice dobře srozumitelné, zábavné a hlavně praktické." Fatima Abdallahová, MŠ Laudova se speciálními třídami, Praha

"Kladně hodnotím praktická cvičení, která vedla k lepšímu pochopení problematiky." Martina Roflíková, MŠ Laudova se speciálními třídami, Praha

"Kurz byl super, dozvěděla jsem se mnoho zajímavých a přínosných věcí." Tereza Suchá, Domov Barbora Kutná Hora

"Obsahově kurz splnil moje očekávání. Videa, grafy... poznámky z praxe. Děkuji." František Srholec, Domov Barbora Kutná Hora 

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy Vám ráda zodpoví ředitelka střediska vzdělávání NAUTIS:

Mgr. Michaela Vaculčíková

E-mail: michaela.vaculcikova@nautis.cz
Tel.: +420 770 142 535

Fakturační údaje

Vyplňte, pokud chcete kurz fakturovat na firmu.

Souhlasím s obchodními podmínkami   |   zobrazit  
Souhlasím se zpracováním osobních údajů   |   zobrazit  
*