Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Jak rozeznat autismus - Modul 0: Autismus od narození do tří let

Účastníci semináře se naučí rozpoznávat a rozumět raným symptomům autismu tím, že budou na videoukázkách srovnávat běžné a atypické sociální chování od 15 měsíců do 3 let věku.


Cena kurzu:
2 100 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
5 hodin
Počet volných míst:
2
Datum konání:
07. 11. 2022

Lektorské zajištění: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Pro koho je kurz určen: seminář je doporučen odborníkům, kteří se v praxi věnují diagnostice, depistáži a screeningu dětí s poruchou autistického spektra do tří let. Vhodný je pro pracovníky rané péče, pediatry, psychology, pedagogy, zdravotní sestry a poradenské pracovníky, kteří pracují s dětmi do tří let.

Pochopit odlišnosti v raném vývoji je stěžejní dovednost v porozumění podstatě obtíží, kterým osoby s autismem čelí. Probrán bude vývoj tzv. sociálního mozku, jeho význam v rámci evoluce, učení i fungování ve společnosti.  Na videoukázkách budou prezentovány charakteristické symptomy podle kritérií uvedených v DSM 5. Účastníci se seznámí se základními screeningovými a testovými metodami, které lze v tomto věku použít. Naučí se techniky a metody, jak navazovat interakci s dítětem, aby se případné deficity charakteristické pro autismus staly detekovatelnými.

 

Program kurzu:

9:00 – 14:00

  • Sociální mozek a autismus.
  • Význam sociálního chování v procesu učení.
  • Dostupné screeningové a diagnostické testy.
  • Chování neurotypického a autistického dítěte do 18 měsíců. Navození testových situací.
  • Chování neurotypického a autistického dítěte do 3 let. Navození testových situací.
  • Symptomatika dle DSM 5, videoukázky.
  • Skupinová diskuse.

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace