Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Jak rozeznat autismus - Modul 4: Expertní trénink

Na videoukázkách se účastníci tohoto kurzu naučí rozeznávat projevy autismu definované diagnostickými kritérii poruch autistického spektra v období zahrnujícím rané dětství až po dospělost.


Cena kurzu:
3 500 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
12 hodin
Počet volných míst:
16
Datum konání:
23. 11. 2020
Koná se do:
24. 11. 2020

Lektorské zajištění: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Pro koho je kurz určen: kurz je určen pro odborníky, kteří se zabývají diagnostikou dětí. Očekává se znalost základních diagnostických postupů a diagnostických kritérií vývojových poruch, diagnostické praktické zkušenosti (speciálně pedagogické, psychologické, psychiatrické). Kurz je vhodný pro psychology, speciální pedagogy, logopedy a dětské psychiatry. Pomůže lidem, kteří používají škálu ADOS.

Účastníci získají povědomí o nejčastějších komorbiditách, diferenciálně diagnostických klíčích a postupech. Speciální důraz bude kladen na odlišení autismu od vývojových poruch řeči, reaktivní poruchy příchylnosti, smyslových poruch, poruchy aktivity a pozornosti, úzkostných poruch a poruch intelektu. Naučí se pracovat s funkčním vývojovým profilem, který má jednak diagnostický význam, ale slouží i jako podklad k pedagogické intervenci. Účastníci se seznámí orientačně i prakticky s dostupnými diagnostickými testy i jejich limity (zejména s observační škálou ADOS 2). Důraz v kurzu bude kladen na osvojení si kompetencí diagnostikovat sociálně emoční schopnosti a pragmatické funkce komunikace. Prezentovány budou různé úkoly, které vytvoří testové situace, vhodné pro diagnostiku sociálně komunikačních a emočních dovedností. Poskytnuta bude škála sociálního vývoje a pragmatických funkcí komunikace.

 

Rozvrh kurzu:

1. den 10:00 - 15:00

  • Poruchy autistického spektra, aktuální informace (diagnostika, prognóza, neurobiologie, epidemiologie, etiologie.
  • Raná symptomatika autismu od 12 měsíců do 3 let. Videoukázky.
  • Subtypy autismu.
  • Videoukázky projevů autismu v kontextu vývojové životní trajektorie a diagnostických kritérií.

2. den 9:00 - 14:00

  • Diagnostika sociálně komunikačního a emočního vývoje.
  • Škála ADOS. Praktická doporučení.
  • Diferenciální diagnostika. Kazuistiky, videoukázky.

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy Vám ráda zodpoví ředitelka střediska vzdělávání NAUTIS:

Mgr. Michaela Vaculčíková

E-mail: michaela.vaculcikova@nautis.cz
Tel.: +420 770 142 535

Fakturační údaje

Vyplňte, pokud chcete kurz fakturovat na firmu.

Souhlasím s obchodními podmínkami   |   zobrazit  
Souhlasím se zpracováním osobních údajů   |   zobrazit  
Mám zájem o zasílání novinek
*

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace