Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kurz pro pracovníky v sociálních službách reflektuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu tohoto povolání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Cena kurzu:
12 650 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
163 hodin
Počet volných míst:
14
Datum konání:
07. 05. 2021
Koná se do:
26. 06. 2021

Absolvent kurzu získá potřebné teoretické i praktické znalosti a dovednosti pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách. Je zaměřen zejména na vykonávání profesí spojených s přímou péčí o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a s péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

 

Akreditace MPSV ČR  v celkovém rozsahu 163 hodin!

(16 dní teorie a 5 dní praxe)

 

Lektorské zajištění: Mgr. Laura Bechyňová, Mgr. Lenka Bittmannová, Tomáš Černý, Bc. Marek Demeter,           Mgr. Magda Freseová, Olga Görglová, Bc. Dominika Hejzlarová, Mgr. Martina Hodovalová, Mgr. Magdaléna Kosová, Bc. Jan Kouřil, Mgr. Kateřina Šulcová

V případě potřeby pro vás zajistíme odbornou praxi v rozsahu 40 hodin na některém pracovišti NAUTIS. Do poznámky přihlášky je nutné uvést, že žádáte o zajištění odborné praxe z naší strany!

 

Obsah kurzu

Úvod do problematiky zdravotního postižení

7. - 8. května (9:00 - 16:00)

Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

14. května (9:00 - 16:00)

Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb

15. května (9:00 - 13:00)

Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace

21. května (9:00 - 16:00)

Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

22. května (9:00 - 17:00)

Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost

28. května (9:00 - 16:00)

Metody sociální práce

29. května (9:00 - 16:00)

Sociálně právní minimum

4. června (9:00 - 16:00)

Základy ochrany zdraví

5. června (9:00 - 16:00)

Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění

11. června (9:00 - 16:00)

Základy výuky péče o domácnost

12. června (10:00 - 16:00)

Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

18. června (10:00 - 16:00)

 Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času

19. června (9:00 - 16:00)

Krizová intervence

25. června (9:00 - 16:00)

Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany

26. června (9:00 - 17:00)

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentka střediska vzdělávání NAUTIS:

Bc. et Bc. Eliška Henychová

E-mail: eliska.henychova@nautis.cz
Tel.: +420 770 194 865

Fakturační údaje

Vyplňte, pokud chcete kurz fakturovat na firmu.

Souhlasím s obchodními podmínkami   |   zobrazit  
Souhlasím se zpracováním osobních údajů   |   zobrazit  
Mám zájem o zasílání novinek
*

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace