Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Mindfulness jako efektivní metoda pro zvládání stresu, úzkostných a depresivních stavů

Mindfulness se překládá jako "všímavost" nebo "bdělá pozornost". Tento terapeutický přístup je založen na modifikovaných meditačních metodách a dalších specifických technikách.


Cena kurzu:
2 500 Kč
Počet hodin:
7
Počet volných míst:
7
Datum konání:
07. 05. 2020

Lektorské zajištění: Mgr. Roman Pešek

Pro koho je kurz určen: Jednodenní kurz je určen pro dospělé osoby: pedagogy, speciální pedagogy, rodiče dětí s problémovým chováním aj.

Efekt Mindfulnes byl vědecky ověřen a následně byly vytvořeny speciální programy např. pro redukci stresu (Mindfulness based Stress reduction). Výsledky výzkumů potvrzují, že lidé, kteří pravidelně využívají Mindfulness metody jsou méně náchylní k depresivním a úzkostným stavům; jsou si více vědomi svých emocí a ze špatné nálady se dostávají rychleji. Účastníci kurzu se seznámí s teoretickými poznatky o Mindfulness terapii a osvojí si základní meditační metody a další techniky, které mohou psychohygienicky využívat pro redukci stresu jak v profesním, tak osobním životě. Zároveň si každý účastník vytvoří vlastní individuální plán, jak tyto metody ve svém každodenní životě využívat. 

 

Program kurzu:

9:00 - 15:00

  • Úvod do Mindfulness.
  • Nácvik meditací.
  • Metoda kognitivní restrukturalizace a Mindfulness.

 

 

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy Vám ráda zodpoví ředitelka střediska vzdělávání NAUTIS:

Mgr. Michaela Vaculčíková

E-mail: michaela.vaculcikova@nautis.cz
Tel.: +420 770 142 535