Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Nácvik sebeobslužných a praktických dovedností u dětí s PAS

Cílem tohoto jednodenního semináře je seznámit a vést účastníky ke správnému hodnocení vývojové úrovně žáka a jeho dovedností v oblasti sebeobsluhy a praktických dovedností, vysvětlit příčiny problémů ve zvládání sebeobslužných dovedností.


Cena kurzu:
2 500 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
8 hodin
Počet volných míst:
5
Datum konání:
22. 09. 2022

Lektorské zajištění: PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová

Pro koho je kurz určen: pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra, pro pedagogy, asistenty pedagoga a pro další osoby pečující o tyto děti. Všichni účastníci semináře by měli mít praktické zkušenosti s dětmi s PAS.

K úspěšnému zvládání sebeobslužných a praktických dovedností je třeba naučit účastníky využívat vizuální podporu, úpravu prostředí a motivační pobídky, využívat systematickou podporu formou procesuálních a pracovních schémat a umět jejich různé typy aplikovat v různých vývojových etapách dětí s PAS. Hledat inovativní přístupy při nácviku sebeobslužných a praktických dovedností s využitím metodiky strukturovaného učení. Nabídnout řešení v konkrétních případech a naučit účastníky postupovat systematicky v nácviku sebeobslužných a praktických dovedností dle vývojové úrovně konkrétního dítěte.

 

Program kurzu:

9:00 – 16:00

  • Úvod do problematiky PAS, speciálně pedagogická diagnostika (jemná motorika, sociální chování, komunikace), nástroje k hodnocení vývojové úrovně.
  • Strategie výuky v oblasti sebeobsluhy a praktických dovedností, metoda postupných kroků, specifika přístupu aplikace metodiky strukturovaného učení.
  • Ukázka strategií nácviků sebeobslužných a praktických dovedností, postup při generalizaci naučených dovedností v praktickém životě.
  • Ukázky a aplikace procesuálních pracovních schémat, ukázky přímé práce s dětmi – struktura aktivity, úprava prostředí, vizuální podpora, motivační pobídky. Video ukázky.
  • Diskuse, závěr.

 

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Speciálně pedagogické centrum

při Národním ústavu pro autismus, z.ú.

Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace