Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Neverbální komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků s narušenou komunikační schopností se zaměřením na využití principů metody VOKS

Získejte základní informace o možnostech využití různých typů alternativních a augmentativních forem komunikace u žáků s narušenou komunikační schopností.


Cena kurzu:
3 500 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
12 hodin
Počet volných míst:
6
Datum konání:
02. 12. 2020
Koná se do:
03. 12. 2020

Lektorské zajištění: Mgr. Marcela Jarolímová, Mgr. Nataša Habarta Alešová

Pro koho je kurz určen: cílovou skupinou jsou speciální pedagogové, učitelé základních škol speciálních, vychovatelé, učitelé mateřských škol speciálních, učitelé mateřských škol integrujících žáka s PAS nebo s těžkou poruchou komunikace v kombinaci s mentálním postižením a další pedagogičtí pracovníci, kteří při rozvoji komunikačních dovedností žáků využívají metodu VOKS.

Účastníci si prohloubí základní dovednosti komunikační metody VOKS ve výchově a vzdělávání žáků s NKS. Seznámí se s konkrétními pomůckami při aplikaci metody VOKS do výuky a vzdělávání. Naučí se vytvářet osobní komunikační systém u žáků s narušenou komunikační schopností.

 

Program kurzu:

1. den 9:00 - 15:00

  • Augmentativní a alternativní komunikace - vysvětlení pojmů a cíle, výhody a nevýhody AAK, praktická doporučení pro využívání metod AAK včetně vhodnosti užití AAK u dětí s těžce narušenou komunikační schopností (dále jen NKS).
  • Přehled metod AAK - metody bez pomůcek (gesta, znakové jazyky), metody s pomůckami netechnickými (předměty, fotografie, grafické symboly, komunikační knihy), metody s pomůckami technickými (pomůcky s hlasovým výstupem, počítač, tablet), videoukázky.

2. den 9:00 - 13:00

  • Metoda VOKS (Výměnný komunikační systém) a její praktické využití ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků s NKS ve výchově a vzdělávání.
  • Postupy při vytváření osobního komunikačního systému, jeho využití pro každodenní dorozumívání ve výchově a vzdělávání.

 

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Speciálně pedagogické centrum

při Národním ústavu pro autismus.
Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Vaše dotazy Vám ráda zodpoví ředitelka střediska vzdělávání NAUTIS:

Mgr. Michaela Vaculčíková

E-mail: michaela.vaculcikova@nautis.cz
Tel.: +420 770 142 535

Fakturační údaje

Vyplňte, pokud chcete kurz fakturovat na firmu.

Souhlasím s obchodními podmínkami   |   zobrazit  
Souhlasím se zpracováním osobních údajů   |   zobrazit  
Mám zájem o zasílání novinek
*

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace