Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Poruchy autistického spektra bez intelektového handicapu - Aspergerův syndrom, autismus, přístup a metody práce

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří mají v péči osoby s poruchou autistického spektra, konkrétně jedince, kteří mají dobře rozvinuté verbální schopnosti a jejichž intelekt je v normě.


Cena kurzu:
2 300 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
6 hodin
Počet volných míst:
18
Datum konání:
18. 05. 2022

Lektorské zajištění: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Pro koho je kurz určen: cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří mají v péči osoby s poruchou autistického spektra, konkrétně jedince, kteří mají dobře rozvinuté verbální schopnosti a jejichž intelekt je v normě. Jedná se o pedagogy, asistenty pedagoga, pracovníky SPC. Kurz je vhodný i pro osoby, které pečují o lidi s PAS bez intelektového handicapu v rodině.

Účastníci kurzu se seznámí s jednotlivými diagnostickými kategoriemi, proberou se specifika chování, typická symptomatika, silné i slabé stránky související s diagnózou, prognóza, výchovné možnosti a priority péče. Na kurz navazuje dvoudenní kurz Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra ve školách zřízených dle § 16, odst. 9 Školského zákona (včetně návštěvy školy, třídy pro žáky s PAS).

 

Program kurzu:

9:00 – 14:00

V prvním bloku se účastníci naučí chápat, co je Aspergerův syndrom, a to nejen výčtem a videoukázkami typických projevů, ale především vysvětlením dílčích oslabení souvisejících s diagnózou v souvislosti s praktickým fungováním v životě. Zmíněny jsou handicapy i silné stránky související s diagnózou. Výklad doprovází kazuistiky.

Druhý blok je věnován soudobým poznatkům o příčinách vzniku autismu, jeho různých formách, vývoji a prognóze. Aspergerův syndrom je popisován od dětství do dospělosti. Nové poznatky jsou uváděny v praktických souvislostech (rozpoznání symptomů, význam intervence, výskyt v rodinách, pojednává se o faktorech ovlivňujících prognózu v kladném i negativním smyslu a o formách odborné pomoci).

V třetím bloku probíráme specifika v přístupu, která vyplývají z povahy handicapu. Posluchači se dozvědí strategie, praktické informace a intervenční techniky, které mohou využít v každodenním přístupu k lidem s PAS, a které jim umožní více efektivní interakci. Jde o soubor doporučení, který lze implementovat prakticky okamžitě.  Vysvětlen je rozdíl mezi preventivními opatřeními a krizovou intervencí. Probrány jsou nejčastější přidružené poruchy a opatření vyplývající se souběhu několika diagnóz.

Čtvrtý blok je věnován prioritám ve výchově a hranicím výchovných možností. Zmíněna jsou úskalí, která je nutné překonávat při výběru vhodných terapií a při komunikaci mezi odborníky a rodiči. Prostor je ponechán pro dotazy posluchačů a diskusi.

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví ředitelka střediska vzdělávání NAUTIS

Mgr. Michaela Vaculčíková

E-mail: michaela.vaculcikova@nautis.cz
Tel.: +420 770 142 535

Fakturační údaje

Vyplňte, pokud chcete kurz fakturovat na firmu.

Souhlasím s obchodními podmínkami   |   zobrazit  
Souhlasím se zpracováním osobních údajů   |   zobrazit  
Mám zájem o zasílání novinek
*

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace