Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Poruchy autistického spektra pojící se s mentálním handicapem, přístup a metody práce

Účastníci jednodenního kurzu se seznámí s jednotlivými diagnostickými kategoriemi, budou probrána specifika chování, typická symptomatika, silné i slabé stránky související s diagnózou, prognóza, výchovné možnosti a priority péče.


Cena kurzu:
2 300 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
6 hodin
Počet volných míst:
18
Datum konání:
17. 06. 2022

Lektorské zajištění: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Pro koho je kurz určen: pro osoby, které pečují, ať už v rodině nebo profesionálně, o osoby s poruchou autistického spektra, konkrétně o jedince, kteří mají výrazně oslabené řečové schopnosti a/nebo jsou jejich intelektové schopnosti opožděné.

 

Program kurzu:

8:30 – 13:00

  • V prvním bloku se účastníci učí porozumět tomu, v čem spočívá autismus. Probrány jsou různé typy autismu, s důrazem na popis odlišných stylů využívaných při učení, tedy i při výchovné, pedagogické a terapeutické intervenci. Zdůrazněn je nerovnoměrný vývoj, silnější i slabší stránky vyplývající z diagnózy s dopadem na vhodné formy intervence. Výklad doprovází kazuistiky.
  • Druhý blok je věnován soudobým poznatkům o příčinách vzniku autismu, o jeho různých formách, vývoji a prognóze. Nové poznatky jsou uváděny v praktických souvislostech (rozpoznání symptomů, význam intervence, výskyt v rodinách, pojednává se o faktorech ovlivňujících prognózu v kladném i negativním smyslu, o formách odborné pomoci i možnostech rodičovské intervence v domácím prostředí od velmi raného věku).
  • V třetím bloku jsou probrána specifika v přístupu, která vyplývají z povahy handicapu. Posluchači se dozví strategie, praktické informace a intervenční techniky, které mohou využít v každodenním přístupu k lidem s PAS, a které jim umožní efektivnější interakci. Jde o soubor doporučení s důrazem na význam sociálních interakcí, funkční komunikace a zajištění předvídatelnosti a srozumitelnosti prostředí. Vysvětlen je rozdíl mezi preventivními opatřeními a krizovou intervencí a význam motivace. Výklad je podpořen videoukázkami.
  • Čtvrtý blok je věnován prioritám ve výchově a hranicím výchovných možností. Zmíněna jsou úskalí, která je nutné překonávat při výběru vhodných terapií a při komunikaci mezi odborníky a rodiči. Vysvětlen je rozdíl mezi alternativními postupy v léčení a na důkazech podložených terapiemi. Probrány jsou doporučované a ověřené terapie. Prostor je ponechán pro dotazy účastníků kurzu a diskusi.

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví ředitelka střediska vzdělávání NAUTIS

Mgr. Michaela Vaculčíková

E-mail: michaela.vaculcikova@nautis.cz
Tel.: +420 770 142 535

Fakturační údaje

Vyplňte, pokud chcete kurz fakturovat na firmu.

Souhlasím s obchodními podmínkami   |   zobrazit  
Souhlasím se zpracováním osobních údajů   |   zobrazit  
Mám zájem o zasílání novinek
*

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace