Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Práce s impulzivním chováním a ADHD

Tento jednodenní kurz se věnuje prevenci a efektivnímu řešení problémového, či jinak zatěžujícího chování, jež se pojí primárně s diagnózou ADHD.


Cena kurzu:
2 400 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
8 hodin
Datum konání:
28. 11. 2022

Na tento kurz není možné se registrovat!
Již je obsazený

Lektorské zajištění: Mgr. Julius Bittmann

Pro koho je kurz určen: kurz je určen pro osoby, které se s dětmi s ADHD setkávají v běžné praxi. Primárně pro rodiče, pedagogy a asistenty pedagoga.

Kurz má teoretickou i praktickou část. Během kurzu je věnován dostatek času na dotazy účastníků.

 

Program kurzu:

9:30 – 16:30

  • Představení diagnózy ADHD, popis specifik.
  • Vliv ADHD na školní a rodinné fungování daného jedince, možnosti spolupráce mezi rodinou a školou.
  • Efektivní metody přístupu vedoucí k mírnění symptomatiky.
  • Práce s impulzivním chováním.
  • Negativní důsledky diagnózy na osobnost dítěte.
  • Prognóza vývoje.

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Speciálně pedagogické centrum

při Národním ústavu pro autismus, z.ú.

Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace