Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Práce s úzkostmi, rituály a dalšími přidruženými poruchami u lidí s autismem

Účastníci tohoto jednodenního kurzu se zorientují v základní problematice nejčastějších přidružených psychických poruch a kognitivních omylů u jedinců s PAS.


Cena kurzu:
2 500 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
8 hodin
Datum konání:
01. 11. 2021

Na tento kurz není možné se registrovat!
Již je obsazený

Lektorské zajištění: Mgr. Julius Bittmann

Pro koho je kurz určen: pro rodiče a odborníky, kteří přímo pracují s dětmi či dospělými s PAS.

Součástí kurzu je prezentace možných terapeutických intervencí, které mohou rodiče
i odborníci využít v praxi. V rámci kurzu budou rovněž řešeny konkrétní potíže účastníků. Lektor navrhuje jejich potenciální optimální řešení. Kurz obsahuje teoretickou část, stěžejní je však část praktická a zážitková.

 

Program kurzu:

9:30 – 16:30    

 • GAD u jedinců s PAS
  • vymezení pojmu, popis základních diagnostických kritérií
  • kognitivní omyly, automatické myšlenky
  • metakognice a jejich vliv na diagnózu
  • odlišnosti diagnózy u jedinců s PAS
  • možnosti terapeutické intervence
  • motivační systémy
  • kazuistiky
  • praktické ukázky
  • příklady z praxe
 • OCD u jedinců s PAS
  • vymezení pojmu, popis základních diagnostických kritérií
  • odlišnosti diagnózy u jedinců s PAS
  • tourettův syndrom
  • možnosti terapeutické intervence
  • motivační systémy
  • kazuistiky
  • praktické ukázky
  • příklady z praxe

 

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Speciálně pedagogické centrum

při Národním ústavu pro autismus, z.ú.

Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Vaše dotazy vám zodpoví asistentka střediska vzdělávání NAUTIS:

Bc. et Bc. Eliška Henychová

E-mail: eliska.henychova@nautis.cz
Tel.: +420 770 194 865

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace