Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Praktický úvod do Aplikované behaviorální analýzy

Tento dvoudenní kurz představuje Aplikovanou behaviorální analýzu (ABA) a její využití k celkovému rozvoji dítěte s poruchou autistického spektra.


Cena kurzu:
3 800 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
12 hodin
Počet volných míst:
3
Datum konání:
28. 05. 2020
Koná se do:
29. 05. 2020

Lektorské zajištění: Mgr. Lucie Schuma, DiS., BCaBA, Bc. Barbora Guľová, RBT

Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro osoby, které mají v péči děti s PAS. Primárně pro rodiče, pedagogy, asistenty pedagoga, pracovníky rané péče, psychology a logopedy.

Stěžejní téma je rozvoj funkční spontánní komunikace. Kurz v sobě zahrnuje teoretickou i praktickou část. Součástí kurz jsou názorné videoukázky z přímé práce s dítětem a praktický nácvik vybraných principů, které zábavnou formou převádějí teorii do své účinné praxe.

Program kurzu:

1. den

9:00 - 16:00

Teoretický úvod: co znamená ABA v praxi, co je jejím hlavním cílem, z čeho vychází, na čem staví a kdo ji a za jakých podmínek může poskytovat. Představení vybraných principů a postupů jako např.: párování, sanitizace prostředí, jak si pohrát s principem saturace x deprivace při učení. Studium a rozbor materiálu „7 principů pro získání instruktážní kontroly“ a následná diskuze ve skupině. Představení ABA programu v rámci Nautis.

2. den

9:00 - 13:00

Teoretické a praktické představení principu posílení a co jej ovlivňuje, verbálních operantů, nácvik mand, co to jsou prompty, s čím si pohrát při učení, aby bylo zábavné a efektivní. Nácvik sebeobsluhy formou techniky řetězení a tvarování, co to je problémové chování a jak na něj reagovat.

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy Vám ráda zodpoví ředitelka střediska vzdělávání NAUTIS:

Mgr. Michaela Vaculčíková

E-mail: michaela.vaculcikova@nautis.cz
Tel.: +420 770 142 535

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace