Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy

Cílem tohoto jednodenního semináře je poskytnout informace o potížích žáka s PAS se začleněním do kolektivu ve třídě, objasnit deficity v oblasti sociálního chování i odlišnosti jednotlivých žáků z hlediska sociálního chování.


Cena kurzu:
2 500 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
8 hodin
Počet volných míst:
15
Datum konání:
10. 03. 2023

Lektorské zajištění: PaedDr. Věra Čadilová

Pro koho je kurz určen: pro pedagogy, speciální pedagogy či psychology, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra.

Kurz dále poskytne informace, jak je třeba pracovat s ostatními žáky ve třídě, jak a jakým způsobem jim poskytovat informace o odlišnostech v chování žáka s PAS a jak mohou svému spolužákovi v různých situacích pomoci. Nevhodné chování žáka s PAS může výrazně narušit klima třídy, proto je důležité podat vysvětlení, jakým způsobem může pedagogický pracovník pozitivně klima ve třídě ovlivňovat. Kurz je doplněn o konkrétní kazuistiky a skupinové řešení účastníky.

 

Program kurzu:

 9:00 – 16:00

 • Poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS  
  • terminologie
  • triáda autistického postižení
  • způsoby chování, zájmy a aktivity
  • nespecifické rysy v chování
  • přidružené poruchy a onemocnění
 • Deficity v oblasti sociálního chování žáka s PAS
  • rozdělení dle typů sociálního chování
  • potíže v kontaktu s dospělými a vrstevníky
  • potíže v oblasti sociálně komunikační
  • deficity v chápání a verbalizování emocí, nízká míra empatie
 • Má žák s PAS znát svou diagnózu?
  • kdy je vhodné dítěte diagnózu sdělit
  • kdo diagnózu dítěti sděluje
  • je důležité sdělovat spolužákům, případně jejich rodičům diagnózu integrovaného žáka
 • Třída jako sociální skupina
  • vztahová síť ve třídě
  • potřeby jednotlivce a skupiny
  • role a pozice žáka a učitele
  • role asistenta pedagoga
 • Ovlivňování klimatu ve třídě s žákem s PAS
  • co je třeba spolužákům sdělit, jaké způsoby volit vzhledem k věku žáků
  • jak mohou spolužáci pomoci při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Speciálně pedagogické centrum

při Národním ústavu pro autismus, z.ú.

Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Fakturační údaje

Vyplňte, pokud chcete kurz fakturovat na firmu.

Souhlasím s obchodními podmínkami   |   zobrazit  
Souhlasím se zpracováním osobních údajů   |   zobrazit  
Mám zájem o zasílání novinek
*

(Kliknutím na Objednat, budete přesměrováni na platební bránu)

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace