Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy, ovlivňování klimatu třídy

Cílem tohoto jednodenního semináře je poskytnout informace o potížích žáka s PAS se začleněním do kolektivu ve třídě, objasnit deficity v oblasti sociálního chování i odlišnosti jednotlivých žáků z hlediska sociálního chování.


Cena kurzu:
2 500 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
8 hodin
Datum konání:
16. 12. 2020

Na tento kurz není možné se registrovat!
Již je obsazený

Lektorské zajištění: PaedDr. Věra Čadilová

Pro koho je kurz určen: pro pedagogy, speciální pedagogy či psychology, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra.

Kurz dále poskytne informace, jak je třeba pracovat s ostatními žáky ve třídě, jak a jakým způsobem jim poskytovat informace o odlišnostech v chování žáka s PAS a jak mohou svému spolužákovi v různých situacích pomoci. Nevhodné chování žáka s PAS může výrazně narušit klima třídy, proto je důležité podat vysvětlení, jakým způsobem může pedagogický pracovník pozitivně klima ve třídě ovlivňovat. Kurz je doplněn o konkrétní kazuistiky a skupinové řešení účastníky.

 

Program kurzu:

 9:00 – 16:00

 • Poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS  
  • Terminologie.
  • Triáda autistického postižení,
  • Způsoby chování, zájmy a aktivity.
  • Nespecifické rysy v chování.
  • Přidružené poruchy a onemocnění.
 • Deficity v oblasti sociálního chování žáka s PAS
  • Rozdělení dle typů sociálního chování.
  • Potíže v kontaktu s dospělými a vrstevníky.
  • Potíže v oblasti sociálně komunikační.
  • Deficity v chápání a verbalizování emocí, nízká míra empatie.
 • Má žák s PAS znát svou diagnózu?
  • Kdy je vhodné dítěte diagnózu sdělit.
  • Kdo diagnózu dítěti sděluje.
  • Je důležité sdělovat spolužákům, případně jejich rodičům diagnózu integrovaného žáka.
 • Třída jako sociální skupina
  • Vztahová síť ve třídě.
  • Potřeby jednotlivce a skupiny.
  • Role a pozice žáka a učitele.
  • Role asistenta pedagoga.
 • Ovlivňování klimatu ve třídě s žákem s PAS
  • Co je třeba spolužákům sdělit, jaké způsoby volit vzhledem k věku žáků.
  • Jak mohou spolužáci pomoci při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy.

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Speciálně pedagogické centrum

při Národním ústavu pro autismus.
Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Vaše dotazy Vám ráda zodpoví ředitelka střediska vzdělávání NAUTIS:

Mgr. Michaela Vaculčíková

E-mail: michaela.vaculcikova@nautis.cz
Tel.: +420 770 142 535

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace