Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Přístup k lidem s mentálním postižením (bez/a s autismem), metody práce

Účastníci tohoto jednodenního kurzu si osvojí základní znalosti týkající se různých forem mentálního handicapu s návazností na potřebný přístup k nim.


Cena kurzu:
2 300 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
6 hodin
Počet volných míst:
14
Datum konání:
26. 05. 2022

Lektorské zajištění: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Pro koho je kurz určen: pro pracovníky v přímé péči, zaměstnance pobytových služeb, domovů sociálních služeb apod.

Cílem kurzu je zvýšit informovanost a porozumění personálu, propojit teoretické znalosti s praktickou intervencí a tím zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

 

Program kurzu:

9:00 – 14:00

  • Typy mentálního postižení a PAS - klasifikace, typy a stupně postižení intelektových schopností, klasifikace, typy a stupně poruch autistického spektra. Souvislosti s typem potřebné.
  • Jak komunikovat s klienty - Rozbor sociálních a emočních potřeb klientů. Práce s komunikačními a sociálními dovednostmi klientů. Adaptivita a facilitace adaptačních schopností. Práce s motivací. Zájmové aktivity. Prevence problémového chování.
  • Klient v ústavní péči - Potřeby a hodnoty klientů sociálních služeb, kvalita života. Sociální vztahy.  Rizika v sociálních službách, rizika ústavní péče.
  • Příklady z praxe - Příklady a rozbory dobré a špatné praxe, analyzování konkrétních situací.

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace