Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Profese asistenta pedagoga u žáků s PAS

Cílem kurzu je aplikovat získané znalosti a dovednosti o naplňování kompetencí asistentů pedagoga při práci se žáky s PAS.


Cena kurzu:
2 400 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
6
Počet volných míst:
6
Datum konání:
17. 02. 2023
Koná se do:
17. 02. 2023

Lektorské zajištění: PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová

Pro koho je kurz určen: kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům.

Důraz je kladen na využití sdílených zkušeností v každodenní praxi. Cílem je rovněž nastavit vzájemnou týmovou spolupráci s respektováním rolí jednotlivých účastníků vzdělávacího procesu včetně žáků a jejich zákonných zástupců. Osvojit si metody a formy práce při vytváření podmínek pro úspěšné zvládnutí vzdělávacího procesu žáků s PAS.

Účastí na kurzu absolvent prohloubí své odborné znalosti a kvalifikaci, nejedná se o kvalifikační kurz.

 

Program kurzu:

9:00 – 12:00

  • Teoretická východiska a historické souvislosti při zřizování funkce asistenta pedagoga, aktuální pohled na práci asistenta pedagoga se žáky s PAS.
  • Dopady deficitů PAS a přidružených poruch a onemocnění do vzdělávání, role asistenta pedagoga při zohlednění osobnostních zvláštností vyplývajících z deficitu v oblasti sociálně-emočního chování, komunikace, zájmů, adaptability a smyslového vnímání, rozvoj specifických dovedností (kazuistiky, řešení modelových situací).

13.00 – 16:00

  • Specifikace kompetencí asistenta pedagoga dle typu školy, podpora asistenta pedagoga při naplňování klíčových kompetencí žáků s PAS, sdílení zkušeností, týmová spolupráce.
  • Specifika podpory asistenta pedagoga v různých věkových obdobích žáků s PAS (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ), praktické zkušenosti s naplňováním kompetencí asistenta pedagoga v každodenní praxi.

Workshop:

  • modelové kazuistiky a příklady práce asistenta pedagoga;
  • sdílení praktických zkušeností;
  • asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

při Národním ústavu pro autismus, z.ú.

Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace