Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Rozvoj komunikace a sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo autismem bez poruchy intelektu a opoždění vývoje řeči v předškolním věku

Účastníci jednodenního semináře získají praktické informace o specifických metodách práce s dětmi s Aspergerovým syndromem nebo autismem bez poruchy intelektu a opoždění vývoje řeči.


Cena kurzu:
2 500 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
8 hodin
Počet volných míst:
14
Datum konání:
08. 06. 2023

Lektorské zajištění: Bc. Jan Kouřil

Pro koho je kurz určen: seminář je určen pro pedagogy a asistenty pedagoga mateřských škol, rodiče a další pečující osoby, kteří se věnují rozvoji komunikačních a sociálních dovedností dětí s poruchami autistického spektra, přesněji dětí do 7 let věku bez mentálního znevýhodnění, které verbálně komunikují.

Pomocí praktických ukázek se seznámí s možnými způsoby, jak rozvíjet úroveň komunikačních a sociálních dovedností u verbálně komunikujících dětí s poruchou autistického spektra. Kurz zahrnuje postupy pro nastavení úspěšné spolupráce s dítětem, které má v důsledku své diagnózy PAS potíže s motivací a porozuměním. Dále obsahuje ukázky osvědčených postupů pro lepší pochopení emocí a zvládání sociálních situací.

Informace jsou předávány záživnou formou pomocí videoukázek, příkladů z praxe i pomocí praktických cvičení. Je vyhrazen dostatečný čas na dotazy účastníků.

 

Program kurzu:

9:00 – 16:00

  • Úvod a charakteristika dítěte s poruchou autistického spektra bez poruchy intelektu a opoždění vývoje řeči.

  • Specifika komunikace verbálního dítěte s PAS – pravidla a techniky pro lepší porozumění, možnosti podpory verbálního vyjadřování.

  • Porozumění emocím a práce s nimi – snižování úzkosti, reakce na vztek, budování sebedůvěry dítěte.

  • Sociální situace a jejich zvládání – rozbor situací a nácvik jejich řešení. Dítě s Aspergerovým syndromem v kolektivu.

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace