Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se zorientují v základní symptomatice Aspergerova syndromu. Seznámí se s deficity v oblasti sociálního chování a komunikace u lidí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem a možnostmi jejich kompenzace.


Cena kurzu:
4 000 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
16 hodin
Počet volných míst:
-1
Datum konání:
17. 04. 2023
Koná se do:
18. 04. 2023

Na tento kurz není možné se registrovat!
Již je obsazený

Lektorské zajištění: Mgr. Julius Bittmann

Pro koho je kurz určen: pro rodiče a odborníky, kteří přímo pracují s dětmi či dospělými s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, nebo o ně pečují.

Stěžejní část kurzu je věnována praktickým nácvikům sociálních a komunikačních dovedností. Součástí kurzu je také seznámení se způsoby vedení individuálních a skupinových forem nácviků sociálních dovedností a terapií nízkého sebevědomí. Kurz obsahuje praktickou i teoretickou část, je vedený především zážitkovou formou.

 

Program kurzu:

1. den 9:30 – 16:30

  • Symptomatika Aspergerova syndromu.
  • Popis deficitů v oblasti komunikace a sociálních dovedností.
  • Omyly v myšlení.
  • Konfliktní situace vyplývající z těchto deficitů (verbální agrese, impulsivita, destruktivní tendence) a jejich řešení.
  • Motivační systémy.
  • Videoukázky.

2. den 9:30 – 16:30

  • Techniky rozvoje sociálních a komunikačních dovedností.
  • Práce s automatickými myšlenkami dětí a dospělých s AS a VFA.
  • Terapie nízkého sebevědomí.
  • Praktické ukázky, příklady z praxe.

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

při Národním ústavu pro autismus, z.ú.

Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace