Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Rozvoj sociálních dovedností u dětí s poruchami autistického spektra (středně a nízko funkčních)

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se seznámí s deficity v oblasti sociálního chování u dětí s PAS. Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část.


Cena kurzu:
3 800 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
15 hodin
Datum konání:
22. 05. 2023
Koná se do:
23. 05. 2023

Na tento kurz není možné se registrovat!
Již je obsazený

Lektorské zajištění: PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová

Pro koho je kurz určen: pro rodiče, pedagogy a asistenty, kteří přímo pracují s dětmi se středně funkčním nebo nízko funkčním autismem.

Důraz kurzu je kladen na pochopení problémů, které jsou důsledkem deficitů v této oblasti a které výrazně děti handicapují ve společenském začlenění. Účastníci se seznámí s metodami a formami práce v oblasti rozvoje sociálních dovedností u těchto dětí.

 

Program kurzu:

1. den 10:00 – 17:00

  • proč mají děti s PAS problémy v sociálním kontaktu
  • rozvoj sociálních dovedností dítěte v rodinném prostředí
  • rozvoj sociálních dovedností v předškolním a školním zařízení
  • jak zapojit dítě s autismem do společných aktivit
  • náměty aktivit
  • motivace

2. den 9:00 – 15:00

  • metody uplatňující se při nácviku sociálních dovedností
  • rozvíjení sociálních dovedností (praktické návody a postupy pro nácvik konkrétních sociálních dovedností)
  • praktická část: zpracování intervenčního plánu v oblasti rozvoje sociálních dovedností, zpracování postupů při nácvicích konkrétních sociálních dovedností
  • teoretické přednášky budou doplněny videoukázkami, příklady dobré praxe a pomůckami

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

při Národním ústavu pro autismus, z.ú.

Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace