Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Skupinová terapie pro děti a dospívající s autismem

V rámci kurzu se účastníci seznámí s principy skupinové terapie pro děti a dospívající s PAS bez poruchy intelektu. Seznámí se například s častými tématy, které děti a dospívající s PAS přináší, a osvojí si principy, jak s tématy pracovat.


Cena kurzu:
2 500 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
8
Počet volných míst:
14
Datum konání:
07. 10. 2022

Lektorské zajištění: Mgr. Laura Juríková

Pro koho je kurz určen: pro odborníky pracující s dětmi s PAS (psychology, terapeuty, speciální pedagogy, sociální pracovníky).

V rámci jednodenního kurzu se účastníci seznámí s principy skupinové terapie pro děti a dospívající s autismem bez poruchy intelektu. V úvodu se blíže podíváme na to, co je to skupinová terapie, jak probíhá a jaké jsou její přínosy. Účastníci se seznámí s častými tématy, které děti a dospívající s autismem přináší, a osvojí si principy, jak s tématy pracovat. Symptomatika autismu se často odráží právě v tématech, jež děti vnímají jako důležité, ale i ve způsobu myšlení, chování a prožívání. Podíváme se na jednotlivé prvky, které jsou ve skupinové terapii používány (vizualizace, struktura, videoukázky, motivační systémy, pravidla ad.). Věnovat se ale budeme i práci se skupinovou dynamikou či otázkou zapojování rodičů do terapeutického procesu, řešení náročných nebo konfliktních situací na skupině.

Budou předestřeny možnosti, jak se jednotlivá setkání skupinové terapie dají uspořádat, a účastníci si osvojí terapeutický způsob práce s dětmi a dospívajícími s autismem. Součástí kurzu bude diskuze o práci s cíli na straně dětí a dospívajících, průběžném hodnocení skupinových setkání a o zpětné vazbě ze strany dětí i rodičů, která je nezbytným nástrojem pro další terapeutickou práci. V průběhu dne budou účastníkům zvědomovány rozdíly mezi prací s dětmi a s dospívajícími.

V rámci kurzu budou předestřeny kazuistiky, prostřednictvím vlastního zážitku si účastníci vyzkouší konkrétní aktivity a bude prostor pro praktický nácvik vedení skupinové terapie.

Kurz bude veden interaktivní formou a na závěr proběhne diskuze.

 

Program kurzu:

 9:00 – 17:00

  • Principy skupinové terapie pro děti a dospívající s PAS.
  • Častá témata, která děti a dospívající s PAS přináší a principy, jak s nimi pracovat.
  • Prvky používané ve skupinové terapii (vizualizace, struktura, videoukázky, motivační systémy, pravidla ad.).
  • Práce se skupinovou dynamikou, řešení náročných nebo konfliktních situací na skupině.
  • Možnosti uspořádání jednotlivých setkání skupinové terapie, terapeutický způsob práce s dětmi a dospívajícími s PAS.
  • Práce s cíli, průběžné hodnocení skupinových setkání, zpětná vazba.
  • Praktický nácvik.
  • Diskuse.  

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace