Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Specifika práce s lidmi s autismem v nepobytové sociální službě a v zaměstnání

Cílem semináře je rozšířit povědomí o diagnóze PAS v kontextu přidružených onemocnění a poruch a otevřít možnost podpory lidí s PAS ve vaší sociální službě.


Cena kurzu:
1 800 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
4
Počet volných míst:
11
Datum konání:
13. 06. 2023

Lektorské zajištění: Bc. Dominika Hejzlarová

Pro koho je kurz určen:  pro organizace, které nemají klienty s PAS jako primární cílovou skupinu, ale nechtějí je ze svých služeb vylučovat; resp. ve službách se jim vyskytují, i pro organizace, které uvažují o rozšíření cílové skupiny o klienty s PAS.

Lidé s poruchami autistického spektra (PAS) nezřídka potřebují a využívají celé řady sociálních a jiných podpůrných služeb. Z důvodu častého souběhu s jiným duševním onemocněním, vyhledají pomoc organizací, které nemají PAS jako primární cílovou skupinu. Setkáváme se s tím, že se u pracovníků těchto služeb objevují obavy, že neví, jak s lidmi s diagnózou PAS pracovat. Jsou v práci s cílovou skupinou dospělých s PAS ve službách prevence sociálního vyloučení nějaká specifika nebo úskalí? Na co se připravit? Nebo patří podpora lidí s PAS pouze do hájemství specializovaných organizací?

Program kurzu:

- představení služby Podpora začlenění do společnosti a práce NAUTIS 

- úvod do PAS: jádrové obtíže, časté komorbidity apod. 

- lidé s PAS v zaměstnání: statistika, způsoby podpory, časté obtíže, co funguje. 

- specifika komunikace a podpory lidí s PAS ve službách: s čím se často potkáváme, co funguje. 

- prostor pro sdílení a diskusi

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace