Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem

Vzdělávací program je zaměřen na úlohu pracovníků v sociálních službách při předcházení a možném následném zvládání problémového chování uživatelů tak, aby se pracovníci chovali vždy dle dikce § 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Cena kurzu:
2 300 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
6 hodin
Počet volných míst:
16
Datum konání:
14. 05. 2021

Lektorské zajištění: PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

Pro koho je kurz určen: pro pracovníky v přímé péči, zaměstnance pobytových služeb, domovů sociálních služeb, pečující příbuzné apod.

Kurz si klade za cíl poskytnout účastníkům návod ke změně postojů vůči uživatelům s psychickými obtížemi a změně vyhodnocování situací, které pracovníci s uživateli v krizových situacích při poskytování sociálních služeb zažívají. Propojením teoretické znalosti s praktickou intervencí cílí na zvýšení kvality poskytovaných služeb. S problémovým chováním u uživatelů ambulantních nebo pobytových služeb se setkávají pracovníci každodenně. Právě terapie problémového chování sehrává v oblasti sociálních služeb klíčovou roli. Během kurzu si tak účastníci osvojí základy behaviorální terapie, které poté mohou využít ve své práci při zvládání problémového chování (agrese, autoagrese, rituály, křik aj.). Důraz je kladen na tzv. "empatickou nedůslednost" jako jeden z možných přístupů při zvládání klienta s problémovým chováním.

 

Program kurzu:

9:00 - 14:00

  • Úloha pracovníků v sociálních službách v terapii problémového chování. Klienti a pracovníci jsou propojené nádoby, velmi často se ve svém chování točí v kruhu a navzájem se i přivádí do psychicky náročných a emočně vypjatých situací. Snaha o vzájemné ovládání. Specifikace konkrétních příkladů účastníků z praxe a jejich vstupní dotazy.
  • Co je problémové chování? Když pouhá terapie klienta nezabírá. Pracovníci jako hlavní prvek při terapii problémového chování. Proč je důležitá terapie pracovníků a organizace. Změna postojů pracovníků. Behaviorální terapie v kostce a její využití v sociálních službách.
  • Úloha pracovníka při incidentu fyzické agrese.
  • Preventivní programy. Ukázka ochranné prevence, vztahové prevence, postojové a kopcové prevence. Ukázka aktivit podporující redukci stresu u klientů.

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentka střediska vzdělávání NAUTIS:

Bc. et Bc. Eliška Henychová

E-mail: eliska.henychova@nautis.cz
Tel.: +420 770 194 865

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace