Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Využití motivace při vzdělávání

Jednodenní kurz je určen pro pedagogické pracovníky i rodiče a jeho cílem je aplikovat získané znalosti o tvorbě motivačních pobídek do vzdělávacího procesu.


Cena kurzu:
2 400 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
6 hodin
Počet volných míst:
14
Datum konání:
11. 11. 2022

Lektorské zajištění: PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová

Pro koho je kurz určen: kurz je určen nejen pro učitele a rodiče, ale také pro vychovatele, logopedy, poradenské pracovníky ve školství, asistenty pedagoga a v neposlední řadě také pro vedoucí pracovníky škol, pokud jsou pedagogickými pracovníky.

Důraz je kladen na pochopení problémů, které jsou důsledkem deficitů v oblasti motivace a které výrazně snižují u dětí a žáků schopnost podřídit se kladeným požadavkům zejména u činností, o které nejeví zájem. Cílem kurzu je seznámit a vést účastníky k přiměřenému hodnocení vývojové úrovně žáka a aplikovat jeho výsledky do tvorby motivačního systému v praxi, osvojit si funkce a formy motivačních pobídek a způsoby odměňování. Kurz má teoretickou i praktickou část.

 

Program kurzu:

9:00 - 16:00

  • Teoretická východiska pro uplatňování motivace. Vývojový pohled na posouzení úrovně vnitřní a vnější motivace, posuzování a respektování vývojové úrovně dětí a žáků.
  • Funkce motivace, formy motivačních pobídek, způsoby odměňování. Vytváření systémů odměňování, využití žetonového systému při školní práci
  • Ukázka motivačních systémů, pomůcky. Instruktážní video ukázky, rozbor video ukázek a aplikace poznatků do praxe.
  • Práce účastníků na tvorbě motivačního systému na základě předložené kazuistiky, využití konkrétních pomůcek, prezentace připraveného motivačního systému.
  • Diskuse, závěr.

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Speciálně pedagogické centrum

při Národním ústavu pro autismus, z.ú.

Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace