Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra ve školách zřízených dle § 16, odst. 9 Školského zákona (včetně návštěvy školy, třídy pro žáky s PAS)

Cílem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky se specifickými metodami a formami práce u žáků s nízko a středně funkčními poruchami autistického spektra, s vysokou mírou podpory a individualizace vzdělávání, s využitím specifických metod práce.


Cena kurzu:
4 000 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
16 hodin
Počet volných míst:
15
Datum konání:
15. 12. 2022
Koná se do:
16. 12. 2022

Lektorské zajištění: PaedDr. Věra Čadilová

Pro koho je kurz určen: pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří přímo pracují s dětmi s autismem či jinou poruchou autistického spektra, zejména s dětmi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, které jsou integrovány v běžných základních a středních školách, i pro rodiče těchto dětí.

Pro účast na kurzu je nutné absolvovat předcházející úvodní kurz Poruchy autistického spektra bez intelektového handicapu, Aspergerův syndrom, autismus, přístup a metody práce.

Účastnící kurzu budou seznámeni s možnostmi inkluzivního vzdělávání v praxi, jejichž součástí je postavení pedagogického pracovníka v tomto procesu (role ředitele školy, učitele a asistenta pedagoga). Dále bude objasněna potřeba týmové práce jako základ pro úspěšnou integraci žáků s PAS (pedagog – asistent – rodič – poradenský pracovník). Účastníci budou seznámeni s principy metodiky strukturovaného učení a možnostmi jejich aplikace při vzdělávání žáků s PAS v hlavním vzdělávacím proudu. Rovněž tak budou seznámení s tvorbou a s případnou adaptací učebních materiálů a pomůcek, budou jim poskytnuty konkrétní návody na vytváření či vhodnou úpravu pracovních listů a dalších pomůcek. Nedílnou součástí kurzu jsou kasuistiky, příklady dobré praxe, praktické ukázky pomůcek a video ukázky a praktická část kurzu, která umožní účastníkům kurzu navštívit vybraná školská zařízení, hovořit s pracovníky školy, kteří mají již dlouhodobé zkušenosti s integrací žáků s PAS a nahlédnout do tříd, ve kterých jsou žáci s PAS integrovaní. Závěrečná beseda s pracovníky školy umožní odpovědět na dotazy účastníků kurzu.

 

Program kurzu:

 1. den 9:00 – 16:00

  • Legislativní podmínky k zařazení žáka s Aspergerovým syndromem (AS) a vysoce funkčním autismem (VFA) do systému škol a školských zařízení.
  • Organizační, prostorové a personální podmínky pro integraci žáků s AS a VFA.
  • Práce s intaktními žáky.
  • Spolupráce s rodinou žáka s AS a VFA.
  • Metodika práce se žákem s AS a VFA.
  • Specifika přístupu k žákům s AS v jednotlivých vzdělávacích předmětech.

  2. den praktická část kurzu

  • Zahájení praktické části kurzu (informace od zástupců školy týkající se zkušeností s integrací, rozdělení účastníků do tříd, obecné seznámení s žáky, které v rámci náhledu do třídy uvidí).
  • Vlastní náhled do tříd.
  • Beseda se zástupci školy, rozbor náhledů ve třídě, odpovědi na dotazy účastníků kurzu.

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Speciálně pedagogické centrum

při Národním ústavu pro autismus, z.ú.

Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Fakturační údaje

Vyplňte, pokud chcete kurz fakturovat na firmu.

Souhlasím s obchodními podmínkami   |   zobrazit  
Souhlasím se zpracováním osobních údajů   |   zobrazit  
Mám zájem o zasílání novinek
*

(Kliknutím na Objednat, budete přesměrováni na platební bránu)

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace