Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Základy ESDM pro rodiče

Tento celodenní kurz představuje terapeutickou metodu rané intervence Early Start Denver Model (ESDM).


Cena kurzu:
1 700 Kč
Počet hodin:
7 hodin
Počet volných míst:
8
Datum konání:
24. 09. 2022

Lektorské zajištění: MUDr. Zuzana Koch

Pro koho je kurz určen: kurz je určen pro rodiče, pedagogy v mateřských školách a asistenty pedagoga v mateřských školách

Kurz seznamuje účastníky se základními principy ESDM a jejich využitím k celkovému podpoření vývoje dětí ve věku 12 měsíců až 5 let, u kterých existuje podezření na PAS nebo již mají stanovenou diagnózu PAS. Zároveň je metoda ESDM vhodná pro děti s vývojovou dysfázií nebo opožděným vývojem.

 

Program kurzu:

Dopolední blok 9:00-12:00, teoretický úvod:

  • V úvodu bude představena metoda ESDM a její základní principy. Dozvíte se, co je ESDM, z jakých přístupů vychází, jaké jsou její hlavní principy a jak konkrétně pomáhá dětem, u kterých existuje riziko PAS nebo již mají stanovenou diagnózu PAS.  
  • Jak vstoupit do centra pozornosti dítěte - představíme vybrané principy ESDM, které Vám napomohou získat pozornost dítěte. Pomocí videoukázek z terapií Vás seznámíme s tím, jak tyto principy uplatňovat v přímé práci s dítětem a jak je využívat doma nebo ve Vaší odborné praxi.
  • Senzoricko-sociální rutiny - ukážeme Vám, jak s dítětem vybudovat senzoricko-sociální rutiny, které rozvíjí především expresivní komunikaci a sdílenou pozornost. Praktické uplatnění těchto principů Vám představíme ve videoukázce z terapie.
  • Jak vybudovat a rozvíjet hru s dítětem - seznámíme Vás s tím, jak pomocí metody ESDM budovat, rozvíjet hru s dítětem a jak při ní s dítětem komunikovat tak, abyste podpořili jeho vývoj. 

Odpolední blok 13:00-15:00, workshop:

  • V rámci workshopu si můžete vyzkoušet aplikovat principy ESDM v praxi, abyste je poté mohli uplatňovat doma se svým dítětem, případně ve Vaší odborné praxi. Principy ESDM si budete moci vyzkoušet v rámci modelových situací. Workshop zahrnuje i sebezkušenostní část, ve které budete mít možnost podívat se na svět očima dítěte s autismem.
  • Zároveň bychom rodiče chtěli požádat, ať si na workshop přinesou oblíbenou hračku svého dítěte, se kterou budeme v rámci praktických cvičení dále pracovat.

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace