Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Základy sebeochrany při individuální práci s klientem

Tento jednodenní kurz je koncipován ryze prakticky. Během kurzu pracují účastníci ve skupinách, osvojí si základy fyzických úchopů, které poté mohou využít při zvládání problémového chování.


Cena kurzu:
2 400 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
7
Datum konání:
26. 01. 2022

Na tento kurz není možné se registrovat!
Již je obsazený

Lektorské zajištění: Mgr. Kateřina Šulcová

Pro koho je kurz určen: pro rodiče mající v péči klienty s problémovým či agresivním chováním nebo osobní asistenty, kteří z podstaty sociální služby jsou s klientem sami. Kurz není určen pro pracovníky pobytových služeb, kde je více zaměstnanců v jednom prostoru (pro ty je určen dvoudenní kurz Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním).

Účastníkům budou navrženy krizové scénáře pro konkrétní klienty tak, aby bylo jasné, jak příště postupovat při jejich agresivním chování. V rámci kurzu se účastníci seznámí s technikami fyzického zvládnutí agresivního klienta. Dále se naučí základní sebeobranné metody při škrcení, držení klientem a kousání. Použité techniky vychází z pravidel šetrné sebeobrany, ale jsou uzpůsobeny na situace, kdy je rodič nebo osobní asistent s člověkem s autismem sám. Účastníci si mohou jednotlivé akce nahrávat nebo fotit pro vlastní potřebu.

Kurz probíhá v učebně, kde jsou žíněnky a není určen pro pasivní pozorovatele!

 

Program kurzu:

9:00 – 15:00

  • Vhled do terapie a preventivních programů.
  • Nácvik fyzických úchopů. Držení agresivního klienta ve stoje a vleže.
  • Obrana proti držení, škrcení a vyhnutí se úderu. Odtáhnutí klienta ze silnice.
  • Vyhýbání se agresivnímu klientovi.
  • Nácvik konkrétních situací, které asistenti zažívají s jednotlivými klienty nebo rodiče se svými dětmi

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví ředitelka střediska vzdělávání NAUTIS

Mgr. Michaela Vaculčíková

E-mail: michaela.vaculcikova@nautis.cz
Tel.: +420 770 142 535

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace