Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Základy sebeochrany při individuální práci s klientem

Tento jednodenní kurz je koncipován ryze prakticky. Během kurzu pracují účastníci ve skupinách, osvojí si základy fyzických úchopů, které poté mohou využít při zvládání chování náročného na péči.


Cena kurzu:
2 400 Kč
Akreditace:
MPSV ČR
Počet hodin:
7
Datum konání:
02. 11. 2022

Na tento kurz není možné se registrovat!
Již je obsazený

Lektorské zajištění: Mgr. Kateřina Šulcová

Pro koho je kurz určen: pro rodiče mající v péči klienty s problémovým či agresivním chováním nebo osobní asistenty, kteří z podstaty sociální služby jsou s klientem sami. Kurz není určen pro pracovníky pobytových služeb, kde je více zaměstnanců v jednom prostoru (pro ty je určen dvoudenní kurz Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním).

Účastníkům budou navrženy krizové scénáře pro konkrétní klienty tak, aby bylo jasné, jak příště postupovat při jejich agresivním chování. V rámci kurzu se účastníci seznámí s technikami fyzického zvládnutí agresivního klienta. Dále se naučí základní sebeobranné metody při škrcení, držení klientem a kousání. Použité techniky vychází z pravidel šetrné sebeobrany, ale jsou uzpůsobeny na situace, kdy je rodič nebo osobní asistent s člověkem s autismem sám. Účastníci si mohou jednotlivé akce nahrávat nebo fotit pro vlastní potřebu.

Kurz probíhá v učebně, kde jsou žíněnky a není určen pro pasivní pozorovatele!

 

Program kurzu:

9:00 – 15:00

  • Vhled do terapie a preventivních programů.
  • Nácvik fyzických úchopů. Držení agresivního klienta ve stoje a vleže.
  • Obrana proti držení, škrcení a vyhnutí se úderu. Odtáhnutí klienta ze silnice.
  • Vyhýbání se agresivnímu klientovi.
  • Nácvik konkrétních situací, které asistenti zažívají s jednotlivými klienty nebo rodiče se svými dětmi

Středisko vzdělávání

Naše organizace se již několik let zabývá proškolováním personálu ve školských, sociálních i zdravotních službách.

Středisko vzdělávání NAUTIS

Vzdělávací kurzy probíhají na adrese školicího střediska: Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6 

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace