Tip

Řeč a problematika komunikace u osob s PAS

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se zorientují v symptomatice poruch autistického spektra. Důraz je kladen na specifika komunikačních deficitů v průřezu celým spektrem (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom).

Termín kurzu: 30. - 31. 5. 2024


3 500 Kč
Kategorie: Vzdělávací kurzy
 

Lektorské zajištění: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., PaedDr. Věra Čadilová

Pro koho je kurz určen: pro logopedy a speciální pedagogy, kteří se zabývají komunikační terapií, ev. pro rodiče dětí s PAS s deficitem komunikačních dovedností.

Část přednášek je věnována diagnostice komunikačních dovedností, účastníci dostanou konkrétní škály určené pro testování a získají informace o typickém vývojovém profilu dílčích dovedností u dětí s poruchou autistického spektra. Speciální pedagog seznámí posluchače s metodou strukturovaného učení, která umožňuje zlepšit spolupráci dítěte mimo jiné i v oblasti komunikace. Poslední blok je věnován praktickým nácvikům komunikačních dovedností, včetně ukázek pomůcek a videoukázek a to u dětí s nízko i vysoce funkčním autismem.

Akreditace: MŠMT ČR, 12 hodin

Místo konání: Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při Národním ústavu pro autismus, z.ú., Českolipská 26, 190 00 Praha 9.

 

Program kurzu:

 1. den 9:00 – 15:00

  • Symptomatika poruch autistického spektra, typické chování a projevy, typy autismu. Specifické obtíže v komunikaci a řeči. Vývoj a testování řečových a komunikačních dovedností.

 

 2. den 9:00 – 14:00

  • Základy strukturovaného učení. Komunikace u dětí s autismem, alternativní formy komunikace. Ukázky praktických nácviků a pomůcek využívaných v komunikační terapii.
Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
EK Avatar autora sleva pro studenty 24.10.2023 09:23
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na kurz ŘEČ A PROBLEMATIKA KOMUNIKACE U OSOB S PAS. Je možná nějaká sleva pro studenty? Děkuji, Korečková
Odpovědět