Tip

Rodina a dítě s PAS – průřez terapeutickou praxí

Prakticky zaměřený kurz, který si klade za cíl poskytnout jiný úhel pohledu na potřeby a situace, které zažívají rodiče nebo pečující osoby lidí s PAS, a nabídnout možné způsoby jak o nich přemýšlet a co s nimi dělat.

Termín kurzu: 20. 3. 2024


2 400 Kč
Kategorie: Vzdělávací kurzy
 

Lektorské zajištění: Mgr. Miroslava Pravdová

Pro koho je kurz určen: pro rodiče a další blízké osoby dětí a dospělých s PAS, odborníky (speciální pedagogy, psychology, terapeuty, sociální pracovníky, pracovníky v poradenství apod.), kteří přicházejí do kontaktu s rodiči a blízkými osobami dětí a dospělých PAS.

Kurz si klade za cíl poskytnout jiný úhel pohledu na potřeby a situace, které zažívají rodiče nebo pečující osoby lidí s PAS či sami lidi s PAS. Umožní společně se podívat na nejpalčivější témata, která se nejčastěji objevují v terapeutické praxi, nabídnout možné způsoby jak o nich přemýšlet a co s nimi dělat. V rámci kurzu jsou prezentovány zkušenosti, které vyplývají z několikaleté terapeutické a poradenské práce, včetně zkušeností z podpůrných skupin pro rodiče dětí s PAS. Kurz je sestaven z několika bloků dle věku osob s PAS. Každý blok se věnuje nejprve obecným otázkám, co rodiče a ostatní pečující v daném věkovém období nejvíce řeší a z čeho mají obavy a následně je doplněn kazuistikou. Na závěr každého bloku se účastníci v diskusi s lektorem zamýšlejí nad potřebami a reflexemi jednotlivých aktérů dané situace a mohou si ověřovat své postupy či se naučit novým přístupům.

Akreditace: ne, 8 hodin

Místo konání: Středisko vzdělávání NAUTIS, Závěrka 2369/14, 169 00 Praha 6.

 

Program KURZU:

9:00 - 16:00

1. blok – Rodiče na začátku (dítě s PAS 2-6 let)

 • vyrovnání se s diagnózou, dítě a jeho projevy, nepřijetí ze strany primární rodiny, okolí, přátel, strach o budoucnost apod.
 • kazuistika
 • prevence + funkční strategie + společná práce v terapii
 • diskuse s účastníky

 

2. blok – Rodiče dětí a dospívajících s PAS (7 - 18 let)

 • vyčerpanost rodičů, problémové chování, škola, sourozenci, sebeprožívání vedoucí k nízké hodnotě sebe sama, vrstevníci, osamostatňování, strach o budoucnost apod.
 • kazuistika
 • prevence + funkční strategie + společná práce v terapii
 • diskuse s účastníky

 

3. blok – Rodiče dospělých s PAS (19 a více let)

 • vyčerpanost rodičů, závislost dospělých na rodině, další vzdělávání nebo zaměstnání, osamělost, strach o budoucnost apod.
 • kazuistika
 • prevence + funkční strategie + společná práce v terapii
 • diskuse s účastníky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: